Vet du nok om regelverket om kjemikalier og produkter?

​Miljødirektoratet inviterer til seminar for importører, forhandlere og brukere av kjemikalier. Målgruppen er små og mellomstore virksomheter med begrenset kunnskap om regelverkene.

​Seminaret er gratis og foregår i Miljødirektoraters lokaler på Helsfyr i Oslo torsdag 24. april fra kl. 12 til 15.
Det vil også bli avholdt mindre frokostmøter om samme tema i Stavanger (5. mai), Bergen (6. mai) og Skien (15. mai).
Virke har etterlyst bedre informasjon og veiledning rundt miljøtema som er viktige for norsk næringsliv å forholde seg til, og håper flere Virkemedlemmer melder seg på.