Fører IFRS 15 til at topplinjen ryker i 2018?

Virke Byggenæringen har gleden av å invitere til gratis frokostmøte for medlemmer.

IFRS rapporterende selskaper har nå tatt i bruk den nye standarden om driftsinntekter, IFRS 15. Standarden inneholder regler for å avgjøre om et selskap er agent eller prinsipal i en salgstransaksjon.

Prinsipal regnskapsfører hele transaksjonsprisen som inntekt i sitt regnskap, mens en agent kun viser agentprovisjonen som inntekt. Vurdering av om en er agent eller prinsipal har derfor svært stor betydning for topplinjen i regnskapet.

IFRS 15 sine regler om agent/prinsipal vurderinger er endret sammenlignet med tidligere standard. Reglene er også forskjellige fra veiledningen som gjelder for god norsk regnskapsskikk.

Etter en innledning med gjennomgang av regler og eksempler vil det bli åpnet for spørsmål. Det vil også være mulig å stille spørsmål om andre deler av IFRS 15 som måtte være av interesse for næringen. "

Innledere

Frokostmøtet holdes av Torstein Ytterdal, direktør i Fagavdelingen i PwC (ansvarlig for IFRS 15) og Anne Kristin Huuse, revisjonspartner i PwC (kundekontakt og betjener PwCs største kunder innen bygg og anlegg).

Les mer