Seminar hos Virke

Frokostmøte - Arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen

Fellestiltakene LO – Virke, HK I Norge og Virke inviterer til frokostmøte.

I 2016 bestemte «Fellestiltakene LO – Virke» å etablere prosjektet «Forebygging av arbeidsmarkeds¬kriminalitet (A-Krim) i varehandelen.»

Hensikten var å undersøke omfang av opplevd A-Krim og kunnskapen om temaet i varehandelen i dag.

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse på nett blant LO/HK sine tillitsvalgte og medlemmer av Virke. I tillegg til dette har det vært foretatt enkelte intervjuer og analyse av Kriminalitets¬under¬søkelsen (KRISINO 2017) fra Næringslivets Sikkerhetsråd.

Opinion har på vegne av NSR gjennomført telefonintervjuer av mer enn 2000 personer der virksomhetenes kontrollrutiner er vurdert.

08:00

Registrering og frokost

08:30

Velkommen

HK/Virke om A-krim

Kan vi lære noe av Limesaken?

Hva må virksomhetene gjøre?

Spørsmål

11.00

Slutt