Frokost hos Hovedorganisasjonen Virke

Hvordan møte kravene til GDPR i HR-arbeidet?

Den nye personvernforordningen har trådt i kraft, og virksomheten din har fått nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

  • Hvilke rutiner må HR-avdelingen ha på plass?
  • Hvor lenge kan vi lagre ansattopplysninger?
  • Når må det innhentes samtykke fra ansatte?
  • Hvilke regler gjelder for kontrolltiltak?

Vi gir deg svar på praktiske problemstillinger på vårt frokostseminar.