Studenter på forelesning

Velkommen til «Fremtidens utdanning»

Hvordan påvirker innovasjoner og teknologi utdanningssektoren og hvordan kan dette skape en bedre utdanning som er tilpasset fremtidens behov i arbeidslivet? Hvilke «nøkler» bør skoleledere skaffe seg i en verden i rask endring?

Vi ser også på et par viktige områder som skoleledere bør merke seg som arbeidsgivere...

Åpning av konferanse «Fremtidens utdanning» v/ Roy Steffensen, Leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Program

11.30

Dørene åpnes

12.00

Åpning av konferansen

Innovasjon og læring

Hvordan kan vi sammen utvikle de beste betingelser for god læring?

Kaffepause

Digitale innovasjonsnettverk mellom studenter, næringsliv og start-ups

IPR & GDPR – virksomhetens viktigste verdier

15.00

Seminaret avsluttes