to personer slukker en brann med brannslukkingsapparat

HMS-kurs for kiosk, bensin og servicehandelen

Forebyggende brann kurs

Forebyggende brann kurs med praktisk slukkeøvelse
Kursholderne har 20 års erfaring fra brannvesenet. Kurset er tilpasset bensinstasjonsansatte.

Emne

Oppbevaring av brannfarlige varer, bensin og oljesøl, røyking, væsker og temperaturstigninger, bruk av div. slukkemidler, forebyggende tiltak m.m.

Kursholder

Storm Sikkerhet AS

Varighet

Ca. 2 timer

Mål

Forberede ansatte på brannfarlige situasjoner som kan oppstå på bensinstasjoner.

Aktiviteter og fremgangsmåter

En teoretisk del, samt en praktisk øvelse. Alle deltakere får gjennomføre praktisk bruk av slokkemiddel.

Sted

Eksakt kurssted angis etter påmeldingsfristens utløp.

Kursbevis ettersendes

Bensinstasjonen som har mer enn 5 deltakere på samme kurs gis kr 50 i rabatt pr. deltaker.

Les mer

Forebyggende rans kurs

Rans kurset er utviklet av tidligere ransetterforskere fra både Oslo og Romerike politidistrikt.

Kurset er tilpasset bensinstasjonsansatte.

Emne

Ranere og deres modus, aggresjonsdempende adferd, observasjonsteknikk, åstedsdisiplin, samt sporsikring og ettervern.

Kursholder

Storm Sikkerhet AS

Varighet

1,5 timer

Mål

Forberede ansatte på belastninger og utfordringer som følge av ran og trusselsituasjoner mot virksomheten, samt øke kunnskapen om ran, ranere, volds utøvere og forebyggende tiltak.

Aktiviteter og fremgangsmåter

En teoretisk del, samt en praktisk ransøvelse som blir evaluert sammen med kursdeltakerne. Vi anbefaler at ransøvelsen blir avholdt i virksomhetens egne lokaler.

Ranskurset kan utvides til å omfatte svinn og konflikthåndtering, mot en tilleggskostnad på 200 kr,- deltaker.

Svinn og konflikthåndtering

  • En gjennomgang av svinnkilder internt og eksternt.
  • "Testtyveri" på stasjonene forut for kurset.
  • Konflikthåndtering og hvordan man kan utøve aggresjonsdempende atferd.

Sted

Eksakt kurssted angis etter påmeldingsfristens utløp.

Ved påmelding med mer enn 5 deltakere på samme kurs gis 50kr i rabatt per deltaker.

Les mer

Førstehjelpskurs med hjertestarter

Forebyggende førstehjelpskurs med teoretisk innføring og praktiske øvelser supplert med opplæring i- og praktisk bruk av hjertestarter.

Kurset er utviklet av erfarent helsepersonell med bred erfaring innen fagområdet.

Emne

Pasienten som blir syk/skadet under opphold i egen bedrift eller som befinner seg på et ulykkes åsted.

Kursholder

Storm Sikkerhet AS/Sykepleiere med lang erfaring fra akutt medisin/ambulansetjenesten.

Varighet

Ca. 2 timer.

Mål

  • Forberede ansatte på akutte hendelser blant kunder/egne ansatte i egen bedrift. 
  • Gjøre ansatte i stand til å opptre riktig i akutte situasjoner. Herunder være i stand til å gi enkel førstehjelpsbehandling i forhold til første person på et ulykkes åsted og førstehjelpsbehandling i forhold til akutt sykdom.
  • Kunne gjennomføre hjerte- lungeredning (HLR) på pasient.
  • Kunne riktig bruk av hjertestarter.

Aktiviteter og fremgangsmåte

Teoretisk innføring samt praktiske øvelser i HLR og hjertestarter.

Kurssted angis etter påmeldingsfristens utløp.

Pris Kr. 750,- pr deltaker.

Ved påmelding av flere enn fem deltakere på samme kurs gis 50 kr i rabatt per deltaker.

Les mer