Vi går inn i en tid med endringer - er du forberedt?

Styrk din kompetanse og vær klar for høstens utfordringer!

I juni tilbyr Virke inspirerende og nyttige kurs innenfor arbeidsrett, teamledelse, endringsledelse, prosjektledelse og strategiplanlegging.
Disse kursene vil gi deg et konkret utbytte som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag.

Arbeidsrett fra A til Å - Et "must have" kurs for ledere!

Kjenner du regelverket godt nok? Kurset i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen.

Les mer og meld deg på

Les mer

Teamledelse - Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team?

Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.
Kurset "Teamledelse" gir deg konkrete verktøy og ferdigheter for å inspirere og lede teamet ditt til høyere engasjement og bedre prestasjoner.

Les mer og meld deg på

Les mer