Konferanser

Handelskonferansen, Virkekonferansen og Franchisekonferansen er godt besøkte konferanser der deltakerne ikke bare får ny kunnskap og nye impulser, men kan bygge uunnværlige og fruktbare relasjoner.