Nettverk for nettverk

Hvordan motivere for endring og omstilling - du som leder påvirker prosessen.

Virke Nettverk inviterer til en ettermiddag med Anders Dysvik, professor ved BI, som holder et spennende og lærerikt foredrag om motivasjon av medarbeidere.

Les mer

I organisasjoner som står ovenfor endring og omstilling er det en utbredt oppfatning om at man må skape en opplevelse av «burning platform» og tilsvarende krisescenarier for å få de ansatte med på endring og omstilling. I motsetning til disse antagelsene viser forskning på endringsledelse at de organisasjonene som evner å få de ansatte involvert og ansvarliggjort som en del av prosessen kan komme seg gjennom prosessene på en mer effektiv måte.

Les mer

Anders vil oppsummere de mest robuste forskningsresultatene som foreligger når det gjelder sammenhenger mellom endringsledelse og ansattes prestasjoner. På bakgrunn av disse funnene vil du som leder få anbefalinger og råd som du kan ta med deg tilbake til din virksomhet-og få dine medarbeidere med på endrings- og omstillingsprosesser.

Les mer

Arrangementet er gratis

Les mer

Foredragsholder

Foredragsholder er Anders Dysvik, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI

Anders har en lengre bakgrunn fra Forsvaret før han i 2010 tok sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i dag på alle nivåer, og er fagansvarlig for metodekurset, Research Methodology for Organizational Psychology på Master of Science. Anders er en ettertraktet og dyktig foredragsholder som brenner for ledelse som virker!

Les mer