Bedrag

lygekryss bak ryggen

Vi lever i en verden hvor vi bedras for innsikt, sannhet - og også for vår egen tid. På hvilket grunnlag tar vi beslutninger? Hva er ekte og hva er falskt?

Virkekonferansen "Bedrag" er en konferanse om å bruke mennesker og ressurser på en bedre måte – og om å skille klinten fra hveten i en voksende jungel av tilbud, misoppfatninger og (selv) bedrag.

På årets konferanse blir det et høyt tempo med nærstående problemstillinger for næringslivet med fokus på innsikt og inspirasjon, hvor vi diskutere bedrag innen tre nivåer - bedrag i verden, i næringslivet og for individet.