Virkekonferansen 2018 - 31. oktober 2018

Det var en gang et menneske

"Mennesket temte ilden, temte kua og temte vannet til tjeneste for maskinen, men da alt var skapt var maskinen ikke fornøyd. Maskinen ville at mennesket skulle tjene den. Skulle mennesket la seg temme? Mennesket tok ny kontroll, temte skyen, temte tiden og temte lyset til tjeneste for mennesket. Maskinen er menneskets tjener. Hva nå? Hva skal mennesket ta seg til? Det var en gang et menneske – velkommen til Virkekonferansen 2018!"

Les mer

Hva er fremtidens arbeidsliv? Hvordan påvirker digitaliseringen mennesket – og omvendt? Virkekonferansen 2018 flytter oss tilbake til hverdagen i arbeidslivet.

Teknologien gir utfordringer og muligheter. Kunstig intelligens krever folkevett. Brukt riktig, kan teknologien ta unna de uinspirerende, tunge og skitne arbeidsoppgavene – mens mennesker kan konsentrere seg om andre verdier. Brukt feil, kan teknologien gjøre at enda flere faller utenfor samfunnet.

Nærings- og arbeidslivet endres også, med helt andre krav og muligheter for morgendagens ledere og arbeidstakere. Det er vi som bestemmer! Mennesket – ikke maskinene. Men hvordan gjør vi det?

Les mer

Om Virkekonferansen

Hovedorganisasjonen Virkes årskonferanse retter seg mot beslutningstagere i norsk samfunn og næringsliv.

På konferansen møtes næringslivet, eksperter og politikere for å diskutere ulike emner knyttet til valgt tema. Med høyt tempo, tett program og gode panelsamtaler er det en dag full av interessante debatter og aktuelle analyser.

Siden er under oppdatering, tema for årets konferanse publiseres så snart dette er klart.

Les mer