lygekryss bak ryggen

Bedrag

Vi lever i en verden hvor vi bedras for innsikt, sannhet - og også for vår egen tid. På hvilket grunnlag tar vi beslutninger? Hva er ekte og hva er falskt?

Virkekonferansen "Bedrag" er en konferanse om å bruke mennesker og ressurser på en bedre måte – og om å skille klinten fra hveten i en voksende jungel av tilbud, misoppfatninger og (selv) bedrag.

På årets konferanse blir det et høyt tempo med nærstående problemstillinger for næringslivet med fokus på innsikt og inspirasjon, hvor vi diskutere bedrag innen tre nivåer - bedrag i verden, i næringslivet og for individet.

Program

Vi er stolte over å kunne presentere Lindsay Holst - tidligere Director of Digital Content i Det Hvite Hus under President Obama og Digital Director for Vise President Joe Biden – til å holde årets åpningsinnlegg.

Mer informasjon om programmet publiseres snart.

Invitasjoner til konferansen blir sendt ut 20. september.

Om Virkekonferansen:

Virkekonferansen er Hovedorganisasjonen Virkes årskonferanse og retter seg mot beslutningstagere i norsk samfunn og næringsliv. Konferansen er for spesielt inviterte.