Kurs i arbeidsrett, HR, personal og ledelse

Kjenner du regelverket godt nok, vil du ha faglig påfyll eller ønsker du å øke din kompetanse?

Vi holder HR- og juridiske kurs med temaer som bl.a.

  • Arbeidsrett
  • Oppsigelse
  • Nedbemanning
  • Konflikthåndtering
  • Sykefraværsoppfølging
  • Medarbeidersamtale

                                                                                                 

Kommende kurs

Medarbeidersamtalen

På dette kurset lærer du hvordan du kan bruke medarbeidersamtalen som et viktig ledelsesverktøy.

Kursdato

Kurs i personvern

Er din bedrift klar for ny personvernlov? Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i 2018. Dette innebærer at virksomhetene får nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Kursdato

Ferieavvikling

I dette kurset vil du lære å håndtere ulike problemstillinger relatert til ferieavvikling, samt opptjening og utbetaling av feriepenger

Kursdato

Kurs i personvern

Er din bedrift klar for ny personvernlov? Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i 2018. Dette innebærer at virksomhetene får nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Kursdato

Stress – forebygging og håndtering

Forebygging og håndtering av stress på arbeidsplassen krever mer enn gode råd. Grensene mellom jobb og privatliv flyter ut, og gjør at vi tar med oss stresset fra jobben hjem og omvendt. Hvordan kan du bedre mestre stress, finne nivået for godt nok og mer arbeidsglede?

Kursdato

Konflikthåndtering i praksis

Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen? På vårt kurs i konflikthåndtering får du nyttige råd og praktisk trening i å håndtere konflikter på en best mulig måte.

Kursdato

Kurs i turnusplanlegging

Turnusplanlegging er et omfattende prosjekt for å sikre et lovlig og systematisk arbeid som fungerer for både arbeidsgiver og ansatte. Kurset varer 4 dager.

Kursdato

Kurs i personvern

Er din bedrift klar for ny personvernlov? Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i 2018. Dette innebærer at virksomhetene får nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Kursdato

Kurs i arbeidsrett fra A - Å

Kjenner du regelverket godt nok? Kurset i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen.

Kursdato

PowerPoint kurs - Grunnleggende

Lær deg å lage gode presentasjoner! Har du lyst til å bli kjent med mulighetene i PowerPoint og lære å lage presentasjoner som fanger publikums oppmerksomhet? Da er ”PowerPoint – grunnleggende kurs” noe for deg.

Kursdato

Kurs i personvern

Er din bedrift klar for ny personvernlov? Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i 2018. Dette innebærer at virksomhetene får nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Kursdato

Opphør av arbeidsforhold

Kurs i gjennomføring av oppsigelse og avskjed på en forsvarlig og riktig måte. Feil i oppsigelse av enkeltansatt på grunn av arbeidstakers forhold kan fort bli dyrt for arbeidsgiver!

Kursdato

Outlook nivå 2 - Jobb Smartere med Outlook

Ønsker du å benytte Outlook til mer enn å bare sende og motta e-post? Ønsker du å utnytte programmet for å strukturere og planlegge hverdagen din, samt lagre adresser og telefonnumre til personer i ditt nettverk? Da passer dette kurset for deg!

Kursdato

Arbeidstid - arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Dette kurset går gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene om arbeidstid er kompliserte. For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger?

Kursdato

Kurs i personvern

Er din bedrift klar for ny personvernlov? Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i 2018. Dette innebærer at virksomhetene får nye plikter og større ansvar når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Kursdato

Kurs i arbeidsrett fra A - Å

Kjenner du regelverket godt nok? Kurset i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen.

Kursdato