Arbeidstid - arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstaker ser på klokken

Dette kurset går gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene om arbeidstid er kompliserte. For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger?

Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier.

Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.

 

Utbytte av kurset

Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål.

Overblikk over kurset

  • Alminnelig arbeidstid
  • Pauser og hviletid
  • Overtid og merarbeid
  • Gjennomsnittsberegning
  • Natt-, søn- og helgedagsarbeid
  • Rett til redusert arbeidstid
  • Rett til fleksibel arbeidstid

Kursholdere

Anita Hegg og Anette Pollen, Virke

Kursform

Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.

 

Les mer

Målgruppe

Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

Les mer

Emneord

  1. Arbeidstid