Ferieloven - Rettigheter og plikter ved ferie

I dette kurset vil du lære å håndtere ulike problemstillinger relatert til ferieavvikling, samt opptjening og utbetaling av feriepenger

Ferieloven - Rettigheter og plikter ved ferie

Skap gode rammer for ferieavvikling!

God planlegging og riktig håndtering av spørsmål omkring ferieavvikling og opptjening av feriepenger sikrer at ferieavviklingen kan foregå på en god måte. Det krever at arbeidsgiver er godt forberedt og har overveid de viktigste problemstillinger i forhold til ferie på forhånd. Kjennskap til ferielovens bestemmelser og begreper er nødvendig for å sikre en god og profesjonell håndtering av problemstillinger vedrørende ferieavvikling og utbetaling av feriepenger.

Utbytte

Kurset vil sette deg i stand til å håndtere ulike problemstillinger relatert til ferieavvikling og opptjening og utbetaling av feriepenger.

Overblikk over kurset

  • Ferieloven i forhold til andre lover
  • Arbeidsgivers ansvar og styringsrett
  • Begrepsavklaringer
  • Avvikling av feriefritid, herunder; hovedferie, restferie, avtalefestet ferie etc.
  • Opptjening av feriepenger
  • Utbetaling av feriepenger
  • Konsekvenser ved brudd på ferieloven

Kursform

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og oppgaveløsning.

Les mer

Kursholdere

Kursholdere

fra Hovedorganisasjonen Virke

Advokatene Cathrine Gundersen og Annecke B. Jenssen

Målgruppe

Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

 

Les mer

Relevante kurs

Emneord

  1. Ferie