Hvordan lykkes med nedbemanningsprosessen

Vil du sikre en god avslutning av arbeidsforholdet for begge parter? Gode ledere godtar ikke dårlig behandling av ansatte i en nedbemanning, feil i avslutning av arbeidsforhold kan fort bli dyrt for arbeidsgiver.

Hvordan lykkes med nedbemanningsprosessen

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 18.10.2018

Meld meg på

De fleste virksomheter opplever å måtte si opp medarbeidere på et eller annet tidspunkt. Dette kurset tar utgangspunkt i opphør av arbeidsforhold/stillingsendring med bakgrunn i virksomheten.

Uansett årsak til nedbemanning, må arbeidsgiver gjennomføre en ryddig og korrekt prosess, som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet.

Måten en bedrift gjennomfører omstilling, nedbemanning og oppsigelse på sier mye om ledelsen i bedriften. Gode ledere godtar ikke dårlig behandling av ansatte i en nedbemanning. Ikke nok med det, feil i avslutning av arbeidsforhold kan fort bli dyrt for arbeidsgiver!

Kan du gjennomføre nedbemanning og oppsigelse på en forsvarlig måte, vil du sikre en god avslutning av arbeidsforholdet for begge parter.

Les mer

Utbytte

Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre endringsprosessene og oppsigelse på en forsvarlig måte, både juridisk, økonomisk og mellommenneskelig. Hensikten er at alle parter opplever at det er en ryddig prosess både for arbeidsgiver, dem som må gå og dem som blir igjen.

Overblikk over kurset

Vi følger et nedbemanningscase fra A – Å, fra beslutning om oppsigelse, kommunikasjon, de formelle kravene, involvering av tillitsvalgte til endelige nye avtaler er signert

Nedbemanning er et minefelt.Det er derfor nødvendig å gå igjennom viktige områder som:

 • Status arbeidsmarked og nedbemanning i Norge nå
 • Kjennetegn for vellykket omstilling og nedmanning
 • Formaliteter, plikter og rettigheter
 • Arbeidsgivers forhold og bakgrunn for omstilling, viktigste krav og begreper
 • Hvilke utfordringer kan vi møte i de ulike fasene i prosessen, hvordan håndterer vi disse
 • Alternativ til oppsigelse
 •  Involvering, kommunikasjon, informasjon og drøfting
 • Spesielle forhold, virksomhetsoverdragelse
 • Arbeidsgivers styringsrett - Hva kan arbeidsgiver gjøre?
 • Betydningen av ulike ansettelsesforhold, som for eksempel fast ansatt, prøvetidsansatt, vikariat, engasjement
 • Krav til saklighet, utvelgelseskriterier (inkludert kvalifikasjoner som utvelgelseskriterium)
 • Forhandlinger
 • Hvordan "lukke" prosessen
 • Veien videre: ivaretakelse av dem som blir igjen, bevare arbeidsmiljø, omdømme og oppnå gode resultater fremover

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.

 

 

Les mer

Kursholdere

Fra Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Ole Mikkelsen og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt

Målgruppe

Ledere og personer med personalansvar.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud

Relevante kurs