Kurs i arbeidsrett fra A - Å

En kontrakt er i ferd med å signeres

Kjenner du regelverket godt nok? Kurset i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen.

Utbytte

Kurset vil sette deg bedre i stand til å håndtere ulike spørsmål ledere vil bli stilt overfor i et arbeidsforhold.

Vi følger en ansatt i prosessen fra selve ansettelsen til avslutning av arbeidsforholdet. I tillegg vil vi gi deg som leder en praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår i løpet av arbeidsforholdet.

Overblikk over kurset

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Ansettelse
 • Prøvetid
 • Arbeidstid og overtid
 • Sykefravær og permisjon
 • Ferie
 • Oppfølging av arbeidstaker, advarsel
 • Oppsigelse og avskjed

Kursholder

Advokater eller seniorrådgivere fra Virke

Kursform

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling.

Målgruppe

Ledere og andre som utøver arbeidsgiverfunksjonen i små og mellomstore virksomheter.

Pris

Medlemspris: 3900,-
Ordinær pris: 5900,-

Omtale

- Nyttig inføring som gjør det lettete å slå opp i lovverket selv.

- Bra overblikk der samtlige relevante deler i ansettelseforholdet berører.

- Godt med en gjennomgang av lover ift ansettelseforhold.

- Svært lærerikt og nyttig, spesielt for meg som er ganske fersk i rollen som arbeidsgiver.

- Meget godt og informerende kurs/foredrag!

- Lærerikt og interessant å høre problemstillinger fra andre bransjer.

- Veldig givende, bra utbildning som kommer att gi meg mye i mitt arbeid i Norge.

- God innsikt i relevante spørsmål.

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsj
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo