Virke.no

10.00

1. Innledning

2. Prinsipper for behandling av personopplysninger

Ca. 11.30

Lunsj

3. Nye krav i GDPR

4. Virkes 7 steg

Ca. 13.45

Pause

5. Personvern i arbeidslivet

6. Personvern og markedsføring

7. Spørsmål/ svar med foredragsholderne