Opphør av arbeidsforhold

Sanmtale mellom to mennesker

Kurs i gjennomføring av oppsigelse og avskjed på en forsvarlig og riktig måte. Feil i oppsigelse av enkeltansatt på grunn av arbeidstakers forhold kan fort bli dyrt for arbeidsgiver!

Mange virksomheter må hvert år betale erstatning til medarbeidere fordi avslutningen av arbeidsforholdet ikke ble håndtert riktig.

De fleste virksomheter opplever å måtte si opp en arbeidstaker en eller annen gang pga forhold hos den enkelte. Som eksempel kan nevnes: Manglende resultater fra medarbeideren, fravær, samarbeidsproblemer eller rusmisbruk.

Uansett årsak må arbeidsgiver gjennomføre en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, - både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Den største utfordringen finner vi ofte der lederen ikke tar tak i utfordringen og stadig utsetter den "vanskelige" samtalen.

Utbytte

Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre oppsigelse og avskjed av arbeidstaker på en forsvarligmåte uten unødige kostnader og støy. Dette er viktig for den ansatte, deg som leder, arbeidsmiljøet og omdømme.

Les mer

Overblikk over kurset

 • Arbeidsgivers plikter gjennom hele ansattreisen: ved rekruttering og mottak av nyansatte, opplæring og oppfølging samt oppsigelse
 • Arbeidsgivers styringsrett: Omplassering, advarsel og suspensjon
 • Ulike årsaker til oppsigelse – arbeidstakers forhold: Sykdom, alder, samarbeidsproblemer, manglende resultat, oa
 • Grunnlaget for avskjed
 • Betydningen av ulike ansettelsesforhold, som for eksempel fast ansatt, prøvetidsansatt, vikariat, engasjement
 • Hvordan gjennomføre en god prosess: Formkrav, dokumentasjon, drøftelsesmøte og begrunnelse, skriftlighet. 
 • Hvordan gjennomføre den "vanskelige samtalen"
 • Forhandlinger og prosessuelle forhold
Les mer

Kursholder

Advokat Ole Mikkelsen, Virke og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt, Virke

Les mer

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.
Målgruppe
Ledere og personer med personalansvar.

Les mer

Omtale

- Praktisk og konkret kurs med stor nytteverdi

- Svært nyttig kurs som tok for seg et bredt spekter med situasjoner som kan oppstå i arbeidet. Hadde høye forventninger til kurset - som ble innfridd til det fulle.

- Veldig godt fornøyd med kurset. God innføring i lover og regler, Spennende og viktig tema.

- Veldig godt og matnyttig kurs. Det ble presentert enkelt og forståelig. Meget fornøyd med dagen.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Om Virke kurs

Les mer

Emneord

 1. Oppsigelse og avskjed
 2. Permittering
 3. Oppsigelse og avskjed