Resultater av årets sentrale forhandlinger

Virke tilbyr et to-delt kurs der første del består av informasjon om resultatene av årets sentrale forhandlinger og andre del er et forhandlingskurs om lokale forhandlinger, lønnspolitikk og tariffmatematikk.

Vi gir deg informasjon om resultatene av årets sentrale forhandlinger i det samordnede oppgjør mellom Virke og LO/YS. Vi informerer om hvilke endringer som er avtalt i tariffavtalene, om tilleggene som skal gis og om de nye lønnssatsene.

Første delen er gratis og du kan velge mellom tidene 09.00 - 10.00 eller 10.30 - 11.30

Resultater av årets sentrale forhandlinger