Sykefravær - arbeidstakers rettigheter og plikter

- Hvordan skal virksomheter håndtere sykefravær blant de ansatte? Dette kurset lærer deg å håndtere sykefravær på en korrekt måte.

Alle virksomheter vil før eller siden komme i en situasjon hvor en arbeidstaker blir syk eller får syke barn. At rettigheter og plikter i denne forbindelse håndteres på en god måte, er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis du vil lære hva som gjelder, er dette kurset for deg.

Utbytte av kurset

Du får kjennskap til Folketrygdlovens bestemmelser og lærer hvordan sykefravær følges opp i praksis. Kurset vil sette deg i stand til å håndtere ulike spørsmål omkring sykefravær.

Overblikk over kurset

 • Vilkår for rett til sykepenger
 • Arbeidsgivers betalingsplikt
 • Arbeidsgiverperioden
 • Sykepengegrunnlaget
 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidstakers melde- og dokumentasjonsplikt
 • Egenmelding
 • Sykefraværsoppfølging
 • Kort gjennomgang av ytelser ved barns og barnepassers sykdom

Kursholdere

Anita Hegg og Thea Tellemann, rådgivere fra Virke

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.Deltakerne får praktisk hjelp til å følge opp dette på sin arbeidsplass.

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt mot ledere med personalansvar og arbeidstakere som arbeider med utbetaling av sykelønn etc.

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Om Virke kurs

Les mer