Skap god bedriftskultur

Kollegaer i diskusjon foran vegg med post it lapper

Lær hvordan man etablerer en bedriftskultur hvor gode resultater kommer som en naturlig konsekvens! Å skape bedriftskultur for gode resultater er for mange ledere en av de store målene som dessverre for mange er vanskelig å oppnå.

Nordic Management Institute AS har laget en metodikk og et rammeverk for utvikling av medarbeidere og bedriftskultur som bygger på de avgjørende faktorene i kundens møte med bedriften, virksomhetens profil, verdier og verdiforslag.

I dette kurset lærer du hvordan du går frem for å identifisere, utvikle og implementere bedriftskultur hvor resultater i møte med kundene kommer som en naturlig konsekvens!

Læringsutbytte

Som deltaker på dette kurset vil du lære deg nøyaktig det du trenger for å skape den bedriftskulturen som er nødvendig for å lykkes i møte med kundene. Du vil få verktøyene, perspektivene og rammeverket du trenger og lære hvordan man med utgangspunkt i kundens analoge kundereise kan skape et verktøy for å måle kvalitet i utførelse av arbeidet.

Overblikk over kurset

Kurset bygger på Nordic Management Institute AS sin modell for kulturutvikling i serviceorganisasjoner og gjennomføres som dagskurs.

Gjennom kursdagen utvikler deltakerne egne verktøy tilpasset sin organisasjon basert på de modeller og rammer som presenteres.
Vi berører blant annet følgende temaer

  • Utvikling av kulturstatement og prosessplanlegging
  • Den analoge kundereisen, kartlegging og oppbygning
  • Resultatmåling og Service KPI
  • Planlegging av utviklingsaktiviteter og implementering

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon mellom foredrag, oppgaver, diskusjon og caser i tillegg til eksempler og gruppeoppgaver.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ledere med ansvar for overordnet medarbeider og resultatutvilkling i organisasjonen. (Ex. HR, COO, Daglig leder eller lignende funksjon).

Kursholder

Godt kjent av Virke fra tidligere kurs stiller kursholder Eric Løe fra Nordic Management Institute AS.

Eric er en motiverende og engasjert kurs- og foredragsholder som holder tempo og fokus oppe gjennom hele kursdagen og har høstet meget gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere.

Eric har implementert metodikken i en rekke organisasjoner og bransjer og kan vise til kunder med resultatøkninger på inntil 70% etter å ha tatt i bruk modellen.