Getting Things Done - Fundamentet

På dette Getting Things Done (GTD) kurset vil du lære å få gjort mer på kortere tid og du vil bli mer effektiv

Hodet er et flott sted å få idéer – ikke til å oppbevare dem.
Getting Things Done (GTD) beskriver et sett med gode vaner som kan læres. Disse vanene henger sammen og utgjør en systematisk tilnærming til oppgavehåndtering som skal  lede til en mer stressfri produktivitet.

Metodikkens utgangspunkt ligger i å ikke oppbevare forpliktelser og idéer i hodet, men å flytte de til et system du stoler på. For deretter å se på systemet ofte nok til å fortsatt stole på det.

Utbytte

Etter dette seminaret vil du være i stand til å:

  • Beskrive nøkkelprinsipper og konseptene for GTD metodikken.
  • Beskrive de fem fasene i Mestre arbeidsflyt
  • Forklare tankeprosessen for å klargjøre ønskede utfall, prosjekter og neste handlinger
  • Identifisere og utføre de neste nødvendige stegene for å implementere GTD metodikken og således få en umiddelbar personlig belønning

Overblikk over seminaret

Du vil lære den grunnleggende tankeprosessen for å kunne fatte tydelige beslutninger og lære de fem fasene av arbeidsflytmestring. Dette fulldagsseminaret er fullpakket med praktiske tips og forslag om hvordan du kan sette opp GTD på jobb, hjemme og hvor ellers du måtte befinne deg. Gjennom hands-on-øvelser, gruppeøvelser og kursleders demonstrasjoner får du et grunnlag for å lage ditt eget system.

Du vil i løpet av kurset ha laget en skisse av ditt GTD-system på papir og fylt det slik at de kan fortsette implementering på egen hånd.Du får en rikholdig kurspakke med kurs og støttemateriell, samt boken "Få ting gjort".

Kursform

Dette er et praktisk-orientert "hands-on" seminar som lærer kursdeltaker hvordan du får et GTD® system opp og går.

Målgruppe

Getting Things Done seminaret passer for alle. Ideelt både for de som er helt nye med GTD og de med erfaring.

Kursholder

Morten P Røvik er en erfaren foredragsholder og rådgiver. Han er Skandinavias eneste sertifiserte GTD Master Trainer og har undervist i GTD i 4 år. Morten han har fast spalte i Aftenposten hvor han skriver om produktivitet.

Omtale av seminaret

- Flott med verktøy/materiale som fulgte med kurset, bok, plansje m.m. Veldig nyttig m konkrete verktøy.
- Det var mye nyttig stoff og en del som kan være nyttig i videre arbeid.
- Bra med involvering, men det kan aldri bli for mye.
- Nytten vil jo komme seg etterhvert. Inspirerende
- Bra Kurs. Ga meg en kombinasjon av dårlig samvittighet og lyst til å bli mer strukturert.
- Svært nyttig og enkelt å lære!
- Stor praktisk verdi og "enkelt nok" til å være gjennomførbart.