Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

Portrett av en smilende dame

HMS-kurs for ledere. Integrer HMS i lederarbeidet, det vil øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen opptil 30%.

Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Mange ledere fokuserer på at HMS-kurset er lovpålagt, men ntegrasjon av HMS-arbeidet i den daglige ledelse er imidlertid viktig også for å skape en god arbeidsplass.

På vårt HMS-kurs får du en praktisk innføring i hvordan dette kan gjøres. Kursinnholdet er i samsvar med veiledningen til den reviderte Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2006.

Utbytte av HMS-kurs

HMS-kurset vil sette deg i stand til å bli en aktiv leder av bedriftens HMS-arbeid.

Overblikk over HMS-kurset

 • Hva er HMS?
 • Hvilke krav stilles til deg som toppleder?
 • Systematisk HMS-arbeid (hvilke krav stiller lov og forskrift)?
 • Hvordan få et system som er tilpasset virksomhetens behov?
 • Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan finne tid til HMS-arbeidet i en travel hverdag?

Kursholdere

Seniorrådgiver fra Virke

Kursform

HMS-kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Deltakerbevis

Etter kurset får du deltakerbevis. Deltakerbeviset kan benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS.

Målgruppe

Adm. direktør, daglig leder og lignende

Hvordan defineres ”virksomhetens øverste leder” i HMS-sammenheng?

Med øverste leder i arbeidsmiljøloven § 3-5 menes den helt øverste lederen. Den som har det øverste og endelige ansvaret for beslutninger i virksomheten. Med virksomhet menes her den juridiske enheten. Plikten til opplæring retter seg derfor typisk mot den som er administrerende direktør, daglig leder og tilsvarende.

Må jeg gå på HMS-kurs?

Det er ikke krav om at man må ha gått på HMS-kurs. Opplæringen kan altså gjennomføres på flere ulike måter.

Kravet er at man har gjennomført opplæring og at man kan dokumentere at lederen har kunnskapen. Det vil si at dersom man har arbeidet med HMS, har god kunnskap på feltet og kan dokumentere dette, så trenger man ikke nødvendigvis å gå på kurs.

Dersom virksomhetens øverste leder ikke har inngående kunnskap om HMS må lederen skaffe seg dette.

Å gå på kurs i regi av Hovedorganisasjonen Virke er da en rimelig og rask måte å dokumentere at lederen har gjennomført opplæring i henhold til intensjonen med bestemmelsen.

Hva er kravet til innholdet i HMS-opplæringen?

Departementet har i AML. § 5-3 (2) mulighet til å gi en forskrift som beskriver innholdet i opplæringen nærmere. Dette er per mars 2012 ikke gjort, men Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

 • Arbeidsmiljøfaktorer

 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

 • Inkluderende arbeidsliv

Når må HMS-opplæring være gjennomført?

Generelt for alle ansatte gjelder at arbeidsgiver kan komme i ansvar dersom det skjer et uhell og dette skyldes manglende opplæring. Særlig gjelder dette opplæring for ansatte i bruk av maskiner og utstyr før de setter i gang med å bruke dette. Uansett har øverste leder en egen plikt til å gjennomføre opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens § 3-5. Så vårt råd må bli at all opplæring må gjennomføres relativt snarlig.

Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS-opplæring?

Kursbevis fra Virkes kurs er god nok dokumentasjon.