Kurs i styrearbeid

Er du styremedlem eller daglig leder? Kjenner du ansvaret som følger med et styreverv?

Vil du øke din kompetanse  i styrerommet? Kjenner du ditt ansvar og din rolle?

I følge aksjeloven plasseres det meste av ansvaret for en virksomhet på styret, og forsømmelse kan få personlige konsekvenser for styremedlemmer.

Det er derfor viktig for alle styrer å bygge opp nødvendig kunnskap om styrearbeid og styrets rolle for å kunne gjøre en god jobb.

                                                                                                              

Kommende kurs

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato

Styrekurs for ansattvalgte

Ansattvalgte – den vanskeligste styreplassen? Etter dette kurset vil du ha en tydelig forståelse av ansattvalgte rolle i styret, samt at du får en stor «verktøykasse» som lett kan implementeres i eget virksomhet, som igjen medfører en enklere hverdag for deg som ansattvalgt i styret.

Kursdato

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato

Styrets erstatningsansvar

Det følger av asl/asal § 17-1 at styremedlemmer kan bli erstatningsansvarlige for skade som de i egenskap av å være styremedlemmer uaktsomt eller forsettlig har voldt selskapet, aksjeeier eller andre.

Kursdato

Styrekurs for ideelle organisasjoner

Er styrearbeid i en ideell organisasjon annerledes enn for et aksjeselskap, gjelder de samme reglene vedrørende ansvar, oppgaver og plikter? Dette og mye annet vil du få svar på i kurset.

Kursdato

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Kursdato