Styrekurs for ansattvalgte

Ansattvalgte – den vanskeligste styreplassen? Etter dette kurset vil du ha en tydelig forståelse av ansattvalgte rolle i styret, samt at du får en stor «verktøykasse» som lett kan implementeres i eget virksomhet, som igjen medfører en enklere hverdag for deg som ansattvalgt i styret.

Styrekurs for ansattvalgte

Om kurset

Styremedlemmer valgt av de ansatte har i utgangspunktet de samme rettigheter og plikter som andre styremedlemmer. De ansattvalgte har lik rett til informasjon som andre medlemmer av styret, og de kan som de øvrige medlemmer pådra seg styreansvar.

Kurset ansatt valgt styremedlem er en grunninnføring og retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som ansatt valgt styremedlem. Daglig ledere og styremedlemmer generelt vil også kunne ha nytte av kurset med for å klargjøre ansattes rettigheter, bli kjent med reglene omkring valgprosessen og selskapets plikter i denne sammenheng.

Kurset bygger på Aksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer. I tillegg gis det praktiske råd om løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset. I tillegg dis det praktiske eksempler og råd om løsninger under kurset, samt at det legges opp til diskusjoner og gruppearbeid. Svaret på ovennevnte og mange andre praktiske tips og råd, får du ved å delta på dette kurset, gå ikke glipp av denne muligheten til å lære dette av en sterk fagperson og god foredragsholder innenfor området. Vidar Andersen fra Styreguiden AS og Concepta Partner AS.

Les mer

Læringsutbytte

Etter dette kurset vil du ha en tydelig forståelse av ansattvalgte rolle i styret, samt at du får en stor «verktøykasse» som lett kan implementeres i eget virksomhet, som igjen medfører en enklere hverdag for deg som ansattvalgt i styret.

Overblikk over kurset

Du får en rikholdig kurspakke med kurs og støttemateriell.

Dette er tema vi er innom:

 • Selskapsformer, Hierarkiet i norsk lovgivning
 • Lover og regler
 • Styrets oppgaver, ansvar og plikter
 • Erstatningsansvar
 • Når har ansatte krav på styrerepresentasjon?
 • Valget og utvelgelsen av representantene
 • Representasjonsforskriften
 • Bedriftsdemokratinemda
 • Styreinstruksen
 • Styreprotokollen
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Styretesten

Kursform

Kurset er praktisk oppbygd, men gode foiler, maler og sjekklister og det legges opp til dialog og diskusjoner i kurset. Ønske etter gjennomføring av kurset er at du får mange nyttige råd, tips og en «verktøy kasse» som du kan skreddersy og implementere i egen virksomhet.

Les mer

Kursholder

Vidar Andersen

Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt registrert revisor. Autorisasjon som regnskapsfører.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger som kursholder.

Målgruppe

Kurset passer for alle ansattvalgte, observatør, varamedlem, tillitsvalgte, daglig leder og styremedlemmer som har styreverv i dag eller ønsker å sette seg inn i gjeldende regler eller for de som ønsker å friske opp gammel kunnskap og få ny inspirasjon.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud

Andre relevante kurs