Styrekurs for ideelle organisasjoner

Folk samlet i et møterom

Er styrearbeid i en ideell organisasjon annerledes enn for et aksjeselskap, gjelder de samme reglene vedrørende ansvar, oppgaver og plikter? Dette og mye annet vil du få svar på i kurset.

En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål.
Slike organisasjoner har ofte et allmennyttig eller humanitært formål, men også interesseorganisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser, defineres som ideelle organisasjoner.
 
Er styrearbeid i en ideell organisasjon annerledes enn for et aksjeselskap, gjelder de samme reglene vedrørende ansvar, oppgaver og plikter? Dette og mye annet vil du få svar på i kurset.
Kurset styrearbeid for ideelle organisasjoner er en grunninnføring og retter seg først og fremst mot styremedlemmer, daglig leder/generalsekretær, observatører, varamedlemmer og ansattvalgte.

Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som styremedlem, samspillet styret mot administrasjonen, ansvar, plikter, rettigheter og erstatning m.m.

Overblikk over styrekurset

 • Ulike selskapsformer for ideelle organisasjoner
 • Lover og regler
 • Styrets oppgaver, ansvar og plikter
 • Erstatningsansvar
 • Hvordan skape gode styremøter
 • Styreinstruksen 
 • Styreprotokollen
 • Informasjon og taushetsplikt
 • Årsmøte

Kursholdere

Vidar Andersen, en av forfatterne av Styreguiden.no og Styrearbeid på 1-2-3, partner i Concepta Partner AS

Kursform

Forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling

Målgruppe

Daglig leder/ generalsekretær  som rapporterer til styret og styremedlemmer.

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Om Virke kurs

Les mer