Styrekurs for ideelle organisasjoner

Er styrearbeid i en ideell organisasjon annerledes enn for et aksjeselskap, gjelder de samme reglene vedrørende ansvar, oppgaver og plikter? Dette og mye annet vil du få svar på i kurset.

Styrekurs for ideelle organisasjoner

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 29.01.2019

Meld meg på

Dato: 04.09.2019

Meld meg på

En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål. Slike organisasjoner har ofte et allmennyttig eller humanitært formål, men også interesseorganisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser, defineres som ideelle organisasjoner.

Er styrearbeid i en ideell organisasjon annerledes enn for et aksjeselskap, gjelder de samme reglene vedrørende ansvar, oppgaver og plikter?

Dette og mye annet vil du få svar på i kurset. Kurset styrearbeid for ideelle organisasjoner er en grunninnføring og retter seg først og fremst mot styremedlemmer, daglig leder/generalsekretær, observatører, varamedlemmer og ansattvalgte. Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som styremedlem, samspillet styret mot administrasjonen, ansvar, plikter, rettigheter og erstatning m.m.

Overblikk over styrekurset

 • Ulike selskapsformer for ideelle organisasjoner
 • Lover og regler
 • Styrets oppgaver, ansvar og plikter
 • Erstatningsansvar
 • Hvordan skape gode styremøter
 • Styreinstruksen 
 • Styreprotokollen
 • Informasjon og taushetsplikt
 • Årsmøte

Kursholdere

Vidar Andersen, en av forfatterne av Styreguiden.no og Styrearbeid på 1-2-3, partner i Concepta Partner AS

Kursform

Forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling

Les mer

Kursholder

Vidar Andersen

Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Autorisasjon som regnskapsfører.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger som kursholder.

Målgruppe

Daglig leder/ generalsekretær som rapporterer til styret og styremedlemmer.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud

Andre relevante kurs