Kurs for ledere

Det er mange krav man skal innfri som leder. Leder skal være tydelig og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør kunne motivere andre, bidra til et godt arbeidsmiljø og utnytte det iboende potensial hos den enkelte medarbeider. Her finner du kurs tilrettelagt for ledere og arbeidsgivere.

Vi holder kurs i ledelse med temaer som bl.a.

  • Teamledelse
  • Forebygge og redusere sykefravær
  • Kommunikasjon
  • Rekruttering

                                                                                                    

Kommende kurs

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato

Styrketrening i kommunikasjon

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt? Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Kursdato

Strategisk planlegging

Kurset vil gi deg kunnskap og forståelse om hvordan veivalg som ambisjoner, fokusområder og målsettinger ikke bare er fine ord, men nyttige styringsverktøy i daglig drift.

Kursdato

Ny i lederrollen

Nye ledere er ofte usikre og lykkes raskere hvis de blir trygge og har en verktøykasse til å hjelpe seg med. Dette kurset gir en innføring i de viktigste utfordringene nye ledere vil oppleve både faglig og sosialt.

Kursdato

Lønnsom rekruttering

Kurset er praktisk lagt opp, og deltakerne vil få anledning til å arbeide med konkrete stillinger fra egen organisasjon. Deltakerne får en rikholdig verktøykasse til bruk i rekruttering. Det vil også bli noe praktisk trening.

Kursdato

Prosjektledelse

Unngå fellene med riktig trening og metoder! Det finnes ingen "quick-fix" for suksess – du må rett og slett lære deg metodene og teknikkene for å bli en god prosjektleder. Vår dyktige foredragsholder har vært i "krigen" – og vet hva som trengs for å lykkes. Vi tar deg med på en spennende og lærerik dag.

Kursdato

Klokt sagt for jobbfrisk - ordene som reduserer sykefravær!

Ledere kan spare bedriften for millioner av kroner ved å forebygge og redusere sykefravær. Det koster ca. 45.000 kroner for kun en sykemeldt i de første 16 dagene. Kostnaden for deg, dine kollegaer og den sykemeldte kan ikke verdsettes i kroner og øre.

Kursdato

Styrketrening i kommunikasjon

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt? Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Kursdato