Kurs for ledere

Det er mange krav man skal innfri som leder. Leder skal være tydelig og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør kunne motivere andre, bidra til et godt arbeidsmiljø og utnytte det iboende potensial hos den enkelte medarbeider. Her finner du kurs tilrettelagt for ledere og arbeidsgivere.

Vi holder kurs i ledelse med temaer som bl.a.

  • Teamledelse
  • Forebygge og redusere sykefravær
  • Kommunikasjon
  • Rekruttering

                                                                                                    

Kommende kurs

Prosjektledelse

Vil du lære hvordan du planlegger og får full oversikt over dine prosjekter? Lær deg teknikk og metode for å bli en god prosjektleder. Vår dyktige kursholder vet hva som trengs for å lykkes. Vi tar deg med på en spennende og lærerik dag.

Kursdato

Styrkebasert ledelse

Styrker er et samspill mellom ferdigheter, kunnskap og potensial. Derfor er det ikke tilstrekkelig å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter for å prestere optimalt, vi må også identifisere våre unike potensial.

Kursdato

Å øke prestasjoner

I dette kurset vil du få innsikt i hvordan samtaler kan benyttes for å øke prestasjoner hos den enkelte medarbeider.

Kursdato

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato

Ledelse av endringer

Adaptive leadershipTM er et grunnleggende rammeverk for utvikling av god endringskompetanse. Rammeverket er utviklet ved Harvard University i USA, og hjelper enkeltpersoner og organisasjoner til å tilpasse seg og utvikle seg i komplekse situasjoner og omgivelser som stadig er i endring.

Kursdato

Selvledelse og stressmestring

Er du ofte stresset? Synes du det er vanskelig å sette grenser for deg selv? Har du noen uvaner som hindrer deg i å oppnå det du ønsker? Mennesker som praktiserer selvledelse og mestrer kunsten å håndtere stress og press har et fortrinn i arbeidslivet.

Kursdato

Styrketrening i kommunikasjon

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt? Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Kursdato

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato

Ny i lederrollen

I en ny lederrolle vil du møte en ny og spennende hverdag, men den kan også by på en del utfordringer. Dette kurset gir en innføring i de viktigste utfordringene nye ledere vil oppleve både faglig og sosialt. Kurset går over 2 dager.

Kursdato

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato

Teamledelse

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Kursdato