Endringsledelse - Lykkes din virksomhet i sitt endringsarbeid?

pil som går oppover

Kurset tar for seg hvordan god og målrettet endringsledelse kan gi bedre forretningsmessige resultater og redusere eventuelle negative konsekvenser ved endringer.

Mange virksomheter sliter med å gjennomføre endringer og når ikke planlagte resultater. Forstår de berørte hvilke konsekvenser endringen faktisk innebærer og ser ledelsen hvilke fallgruver som venter i virksomheten?

Kanskje mye må gjøres før virksomheten faktisk evner å gjennomføre nødvendige endringer for å nå de strategiske mål?

Dette kurset tar for seg hvordan god og målrettet endringsledelse kan gi bedre forretningsmessige resultater og redusere eventuelle negative konsekvenser ved endringer.

Blant annet ser vi på samspillet mellom rollene prosjektledelse, endringsledelse og linjeledelse, hvor et reelt eierskap og engasjement hos toppledelsen utgjør et av de viktigste fundamentene for et forventet resultat av endringen.

En strukturert endringsprosess presenteres i kombinasjon med eksempler og erfaringer. Her får du en overordnet innføring i det åpne rammeverket som profesjonelle endringsledere i mange land bruker, ACMP (The Association of Change Management Professionals®) standard for endringsledelse.

Læringsutbytte

Kurset fokuserer på hvordan din virksomhet bedre kan lykkes med endringsarbeidet. Etter dette kurset vil du ha kunnskap om viktige aktiviteter som skaper større bevissthet om endringens karakter. Samt hvilke strukturerte vurderinger som gjør din virksomhet bedre i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre endringer for å nå de strategiske mål.

Overblikk over kurset

Du vil i løpet av kurset lære om:

  • Endringsledelse – hva det er og ikke er, - og hvorfor er det i tiden?
  • Ledelsens fokus og engasjement - viktigheten av eierskap høyt oppe i organisasjonen
  • Strategi, endringsledelse, prosjektledelse og gevinstrealisering i en felles kontekst
  • Flere tilnærminger til endringsarbeidet
  • Ulike måter å organisere endringsarbeidet på
  • Aktuelle roller i endringsarbeidet
  • Endringsledelse med bruk av en strukturert tilnærming

Kursform

På kurset vil vi veksle mellom formidling av teori/erfaringer og gjennomføring av oppgaver i grupper for å eksemplifisere og konkretisere nødvendige aktiviteter og viktige vurderinger i endringsarbeidet. Det gis også rom for erfaringsutveksling mellom deltagerne innen flere av temaene.

For personer med tilstrekkelig erfaring fra endringsarbeid kan kurset påbygges med et 2 dagers kurs slik at det samlet gir en godkjent nødvending faglig opplæring til å kunne søke om å få ta en sertifisering som «Change Management Professional» gjennom ACMP.

Målgruppe

Kurset passer godt for ledere med ansvar for at virksomheten lykkes med sine endringer og ledere av prosjekter med resultatmål som innebærer større endringer i virksomheten.

Kursholder

Kursholderne er seniorrådgivere i konsulentselskapet A-2 Norge AS. www.a-2.as

Henriette Dan Solberg har over 20 års erfaring fra store konsern og små og mellomstore virksomheter i offentlig og privat sektor. Hun har som linjeleder drevet endringsledelse i virksomheter preget av omstilling og forankring, og har gjennomført endringer fra strategiutvikling til iverksetting. Hun har tidligere jobbet i stabsfunksjoner og vært prosessfaglig sjefskonsulent i Accenture. Henriette jobber nå i A-2 innen fagfeltet organisasjon og endringsledelse som hun er fagansvarlig for i A-2. Henriette har bransjekompetanse innen bank, transport, privat tjeneste- og servicevirksomhet, IT og offentlig sektor. Henriette er sertifisert i prosjektledelse i henhold til PRINCE2 Foundation.

Joe Taralrud har over 30 års bred erfaring både som konsulent og som leder av avdelinger, funksjoner og virksomheter. Han kjenner godt utfordringer ved endringer innen offentlig virksomhet, men har det meste av sin erfaring fra privat sektor, hvor han har vært sentral i både oppbygging av ny virksomhet, sammenslåinger og innføring av mange virksomhetskritiske endringer. Han arbeider også med leder- og teamutvikling. Han berømmes for å sikre måloppnåelse ved spesielt å ivareta individperspektivet i sitt arbeid med forretningsutvikling, endringsledelse, organisering og på styrenivå. Han er sertifisert som Prosci Change Management Practitioner.