Klokt sagt for jobbfrisk - ordene som reduserer sykefravær!

Smilende dame med kollegaer i bakgrunnen

Ledere kan spare bedriften for millioner av kroner ved å forebygge og redusere sykefravær. Det koster ca. 45.000 kroner for kun en sykemeldt i de første 16 dagene. Kostnaden for deg, dine kollegaer og den sykemeldte kan ikke verdsettes i kroner og øre.

Konseptet Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg å forebygge og redusere sykefravær. Du vil lære antistress- kommunikasjon og lære å kommunisere hva dine kollegaer trenger for å holde seg jobbfriske og motiverte.

Det praktiske kommunikasjonsverktøyet Gullkulen for klok kommunikasjon er en ny og praktisk kommunikasjonsmodell. Den unngår å sette i gang stressreaksjoner i hjernen, men heller motiverer til økt innsats. Gullkulen gir selvinnsikt og refleksjon, innsikt om mottaker, struktur for samtalen, kommunikasjonsteknikker, prestasjonsteknikk, mental styrke og fremdrift.

Modellen kan brukes i de fleste kommunikasjonssituasjoner som kan føre til unødvendig stress, konflikter og sykefravær. 95 prosent av utfordringen i å oppnå godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere.

Bak enhver kommunikasjon ligger en tanke. Med mentaltrening kan den tanken formidles på en positiv og motiverende måte, både for mottakerne og deg selv. Kurset bygger på praktisk trening i klok kommunikasjon og mentaltrening for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det sparer bedriften for millioner med klok kommunikasjon, - for sykefravær koster.

Innhold i opplæringen

  • Praktisk kommunikasjonstrening i jobbsituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær
  • Forutsetninger for å oppnå klok kommunikasjon og dermed mindre sykefravær
  • Praktisk trening i hvordan kommunisere grunnleggende psykologiske behov for å holde kollegaer «jobbfriske»
  • Kommunikasjonsverktøy- og teknikker for mellommenneskelig kommunikasjon
  • Gullkulen for klok kommunikasjon, - en effektiv samtalestruktur
  • Mentaltrening for mer innsikt, endret holdning, bedre resultat og flere «jobbfriske»

Utbytte og læringsmål

  • Deg som kommunikator for å forbygge og redusere sykefravær

Du lærer deg antistress- kommunikasjon med kommunikasjonsmodellen for klok kommunikasjon, forskjellige kommunikasjonsteknikker og en samtalestruktur for å beherske forskjellige kommunikasjonssituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær. Du blir mer bevisst din måte å kommunisere på, din holdning og ditt tankesett. Noe som også kan forbygge ditt eget sykefravær

  • Din kommunikasjon i samspill med andre

Du vil lære deg hva som er nødvendig for å skape et godt psykososialt og «jobbfriskt» arbeidsmiljø. Det er blant annet psykologiske behov som må kommuniseres i samspillet med andre. Du lærer blant annet å stille de kloke spørsmålene, lytte aktivt og kommunisere slik at du ikke setter i gang stressreaksjonene hos mottaker. Du lærer en modell for å endre holdning og tankesett. Du vil oppnå mer innsikt og dermed mer forståelse for mottakerens ståsted. Din kommunikasjon vil også øke forståelsen og respekten for dine synspunkter hos mottaker.

  • Ditt mindsett

Du lærer og trener på mentale teknikker for forberedelse og bedre prestasjon i kommunikasjonssituasjoner.

Hvem passer programmet for?

  • Ledere og ansatte som ønsker å forbygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. De som velger å komme flere fra samme bedrift vil i tillegg kunne bidra til å skape en kultur for klok kommunikasjon i sin bedrift.

Kursform

Trening, kunnskap, refleksjon og erfaringsdeling

Kursholder

Ingrid Braate Prillard fra Klokt Sagt har ca. 20 års kommunikasjonsfaglig erfaring. Hun har arbeidet med strategisk kommunikasjon i både private og offentlige virksomheter, både som leder og ansatt.  Flere samfunnstopper og ledere i norsk næringsliv har benyttet seg av Ingrids kommunikasjonsfaglige råd.  Forretningsforståelse fikk hun allerede i 20 årene da hun startet egen bedrift med 20 ansatte.

Ingrid er også sertifisert mentaltrener med en master i NLP(Nevrolingvistisk programmering). Av utdannelse har hun, journalistikk, sosiologi med psykologi, markedsføringsledelse, retorikk, kommunikasjon, ledelse, consulting. I Klokt sagt bruker hun denne kunnskapen og erfaringen som et verktøy for å skape beste ledelse, best arbeidsmiljø og best resultat for bedriftene.

Omtale

«Dette kurset er kjempebra, og helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært på for å redusere sykefravær»

«Veldig bra! Dette er helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært med på i forhold til å forebygge og redusere sykefravær»

« Jobbfrisk, ikke bare forebygger og reduserer sykefravær,- det er et løft for hele virksomheten»

« Det er helt vakkert å høre hvordan en negativ tilbakemelding kan gjøres motiverende med den gullkulen for klok kommunikasjon»

«Dette kurset burde alle, i alle bedrifter gå på»