Jobbfrisk - hvordan forbygge og redusere sykefravær

Smilende dame med kollegaer i bakgrunnen

Vi er overbevist om at å redusere sykefravær kan gjøres med energi, kvalitet og humor. En slik prosess vil gi de beste og varige resultatene for å forebygge og redusere sykefravær

Din virksomhet kan spare store, store summer på å redusere sykefraværet.  Fra de første 16 dagene er kostnadene ca. 45.000 kroner for kun en sykemeldt.  De som jobber forbyggende og satser på det psykososiale arbeidsmiljøet  lykkes med å redusere sykefraværet.  Anti-kommunikasjon og holdninger er avgjørende.
Den siste IA- avtalen vektlegger forebygging for å redusere sykefraværet.  Med «jobbfrisk vil du lære deg å forebygge og redusere sykefravær med vårt grunnleggende verktøy, nemlig klok mellommenneskelig kommunikasjon.
 
Hva og hvordan skal du og din virksomhet kommunisere for at dine kollegaer skal holde seg «jobbfriske» og motiverte.  Bak en hver kommunikasjon ligger en tanke.  Med mentaltrening kan den tanken formidles på en positiv og motiverende måte, både for mottakerne og deg selv.
 
Kurset bygger på praktisk trening i klok kommunikasjon og mentaltrening for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Innhold i opplæringen

 • Praktisk kommunikasjonstrening i jobbsituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær
 • Forutsetninger for å oppnå klok kommunikasjon og dermed mindre sykefravær
 • Praktisk trening i hvordan kommunisere grunnleggende psykologiske behov for å holde kollegaer «jobbfriske»
 • Kommunikasjonsverktøy- og teknikker for mellommenneskelig kommunikasjon
 • Gullkulen for klok kommunikasjon, - en effektiv samtalestruktur
 • Mentaltrening for mer innsikt, bedre resultat og flere «jobbfriske»
 • Deg som kommunikator for å forbygge og redusere sykefravær

Utbytte og læringsmål

 • Deg som kommunikator for å forbygge og redusere sykefravær

Du lærer forskjellige kommunikasjonsteknikker og en samtalestruktur for å beherske forskjellige kommunikasjonssituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær. Du blir mer bevisst din måte å kommunisere på, din holdning og ditt tankesett.  Noe som også kan forbygge ditt eget sykefravær.

 • Din kommunikasjon i samspill med andre

Du vil trene på å kommunisere menneskets grunnleggende psykologiske behov, stille de kloke spørsmålene og lytte aktivt. Du vil oppnå mer innsikt og dermed mer forståelse for mottakerens ståsted. Din kommunikasjon vil også øke forståelsen og respekten for dine synspunkter hos mottaker.

 • Ditt mindsett

Du lærer og trener på mentale teknikker for forberedelse og bedre prestasjon i kommunikasjonssituasjoner.
Hvem passer programmet for?

 • Ledere og ansatte som ønsker å forbygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.  De som velger å komme flere fra samme bedrift vil i tillegg kunne bidra til skape en kultur for klok kommunikasjon i sin bedrift.

KursformTrening, kunnskap, refleksjon, erfaringsdeling

Kursholder

Ingrid Braate Prillard fra Klokt Sagt har ca. 20 års kommunikasjonsfaglig erfaring. Hun har arbeidet med strategisk kommunikasjon i både private og offentlige virksomheter, både som leder og ansatt.  Flere samfunnstopper og ledere i norsk næringsliv har benyttet seg av Ingrids kommunikasjonsfaglige råd.  Forretningsforståelse fikk hun allerede i 20 årene da hun startet egen bedrift med 20 ansatte.

Ingrid er også sertifisert mentaltrener med en master i NLP(Nevrolingvistisk programmering). Av utdannelse har hun, journalistikk, sosiologi med psykologi, markedsføringsledelse, retorikk, kommunikasjon, ledelse, consulting. I Klokt sagt bruker hun denne kunnskapen og erfaringen som et verktøy for å skape beste ledelse, best arbeidsmiljø og best resultat for bedriftene.

Omtale

«Dette kurset er kjempebra, og helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært på for å redusere sykefravær»

«Veldig bra! Dette er helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært med på i forhold til å forebygge og redusere sykefravær»

« Jobbfrisk, ikke bare forebygger og reduserer sykefravær,- det er et løft for hele virksomheten»

« Det er helt vakkert å høre hvordan en negativ tilbakemelding kan gjøres motiverende med den gullkulen for klok kommunikasjon»

«Dette kurset burde alle, i alle bedrifter gå på»

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo