Vi går inn i en tid med endringer - er du forberedt?

Styrk din kompetanse og vær klar for høstens utfordringer!

I juni tilbyr Virke inspirerende og nyttige kurs innenfor arbeidsrett, teamledelse, endringsledelse, prosjektledelse og strategiplanlegging.
Disse kursene vil gi deg et konkret utbytte som setter deg i stand til å bruke det praktisk i din hverdag.

6. juni

Arbeidsrett fra A til Å - Et "must have" kurs for ledere!

Kjenner du regelverket godt nok? Kurset i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen.

Les mer og meld deg på

Les mer

7. juni

Teamledelse - Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team?

Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.
Kurset "Teamledelse" gir deg konkrete verktøy og ferdigheter for å inspirere og lede teamet ditt til høyere engasjement og bedre prestasjoner.

Les mer og meld deg på

Les mer

20. juni

Strategiverktøysom gir resultat

Klargjør høsten 2017 med en god strategisk plan! Med en klar strategi kan du og dine medarbeidere jobbe enklere og mer fokusert. Dette kurset vil gi deg kunnskap og forståelse om hvordan veivalg som ambisjoner, fokusområder og målsettinger ikke bare er fine ord, men nyttige styringsverktøy i daglig drift.

Les mer og meld deg på

Les mer

14. juni

Endringsledelse - Lykkes din virksomhet i sitt endringsarbeid?

Kurset tar for seg hvordan god og målrettet endringsledelse kan gi bedre forretningsmessige resultater og redusere eventuelle negative konsekvenser ved endringer

Les mer og meld deg på

Les mer