Motiverende lønnspolicy og prestasjonslønnsystem

Lønn og belønning er av betydning for ansattes motivasjon! Hvordan utvikle en konkurransekraftig belønningspolicy som er objektiv, transparent og motiverende?

Dette kurset belyser de områder som bør fremgå i en belønningspolicy.

Belønningens elementer bør skreddersys for å tiltrekke, beholde og utvikle den kritiske kompetansen virksomheten trenger. Hvordan skal lønn avspeile stillingens krav og hvordan skal vi unngå interne skjevheter, samt ha konkurransedyktig markedslønn?

Overblikk over kurset

  • Hva bør inngå i en motiverende lønnspolicy
  • Objektivitet, transparent  og rettferdig lønnsfastsettelse
  • Interne relativiteter og konkurrerende markeder
  • Hvordan utvikle et dynamisk og motiverende prestasjonslønnsystem

Læringsutbytte

  • Økt kunnskap om utarbeidelse av et lønnspolicy
  • Bedre forståelse av hvordan virksomheten bør kategorisere lønnsfastsettelse
  • Forståelse av  hvordan et lønnssystem påvirker organisasjonskultur og følelser hos individet
  • Kunnskap og forståelse om hvordan et lønnssystem kan motivere 

Kursholder

Seniorrådgiver Grim Bjercke, Virke

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Målgruppe

Ledere, HR og øvrige som bidrar i utforming av lønnspolicy, lønnsfastsettelse og bonussystem