Strategisk planlegging

Dame ser på vegg full av post it lapper

Kurset vil gi deg kunnskap og forståelse om hvordan veivalg som ambisjoner, fokusområder og målsettinger ikke bare er fine ord, men nyttige styringsverktøy i daglig drift.

Du får innsikt i hvordan en praktisk planleggingsmodell er oppbygget og hvordan du kan bruke det samme verktøyet år etter år.

Bakgrunn og formål

Ledere er naturlig nok målfokuserte på bedriftens vegne. 'Hårete mål' har blitt et begrep, men mål alene gir liten drivkraft og i daglig drift er det behov for større tydelighet og mer fokus. Det er mange veier til god resultatoppnåelse og å stake ut kursen betyr at du som leder må velge (og velge bort) veier for å nå målene.

Læringsutbytte

Med en klar strategi kan du og dine medarbeidere jobbe enklere og mer fokusert. Kurset vil gi deg kunnskap og forståelse om hvordan veivalg som ambisjoner, fokusområder og målsettinger ikke bare er fine ord, men nyttige styringsverktøy i daglig drift.
På en kortfattet og poengtert måte gjennomgår vi utforming, iverksettelse og oppfølging av bedriftens / avdelingens strategi – på en slik måte at du som deltager kan gå tilbake på jobb og bruke kunnskapen på egen hånd.

Overblikk over kurset

  • Verdien av større kundefokus
  • Meningen og drivet i en god ambisjon
  • Hvordan sette hensiktsmessige mål og få eierskap i organisasjonen
  • Hva gapanalysen mellom nåværende situasjon og ønsket ambisjon betyr
  • Viktigheten i å velge retning og fokusområder for de nærmeste årene
  • Hvordan involvere medarbeidere (og evt eksterne bidragsytere) i strategiutformingen
  • Oppfølging av plan og aktiviteter

Kursholder

Bente Karoliussen Møkleby
Bente har høyskoleutdannelse innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt spisskompetanse innen strategisk ledelse og systemtenkning fra USA. Hun har lang erfaring som salgs- og markedsansvarlig for både produkt og servicetjenester. Bente har de siste 5 årene drevet konsulentfirmaet www.metakompetanse.no

Kursform

Presentasjon av modellen og praktisk arbeid i smågrupper

Målgruppe

Kurset passer godt for daglig leder og avdelingsledere i små og mellomstore bedrifter, og for de som ønsker å friske opp gammel kunnskap og få ny inspirasjon.

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer