Styrketrening i kommunikasjon

kommunikasjon mellom ledere

Ønsker du å kommunisere bedre og mer effektivt? Opplever du at du blir misforstått eller at du misforstår?

Klok mellommenneskelig kommunikasjon er ikke så enkelt som man tror. Vi har forskjellige måter å kommunisere på, og vi oppfatter budskap ulikt. Men, det er fullt mulig å lære seg å justere kommunikasjonen etter mottaker.

Du kan styrke din kommunikasjon slik at kollegaen eller kunden ikke bare forstår deg, men også føler eierskap og forpliktelse til handling.

Med dette kurset vil du oppnå mer styrke og gjennomslagskraft med din kommunikasjon.

Innhold

 • Kommunikasjonsverktøy og teknikker for klok mellommenneskelig kommunikasjon for å styrke din kommunikasjon
 • Aktiv Lytting, - nødvendig for klok kommunikasjon. Lytter du egentlig?
 • Praktisk styrketrening i en kommunikasjonssituasjon hvor du ønsker å få mer «kommunikasjonsmuskler»
 • Samtalestruktur
 • Forskjellige mennesker – forskjellige kommunikasjon. Hvordan justere den etter mottakeren
 • Argumentasjon for mer styrke og gjennomslagskraft

Utbytte og læringsmål

 • Deg som kommunikator

Du blir bevisst din kommunikasjonsstil, holdning, ditt tankesett og kroppsspråk.
Du lærer deg en teknikk for å lytte aktivt som en vesentlig del av kommunikasjonen.

 • Deg som samtalepartner

Ut i fra din og mottakerens Jungianske typeindeks vil du lære å gjenkjenne og justere din kommunikasjon etter mottakeren.   Du vil få et praktisk verktøy for å strukturere samtalen. Dette trener vi på i praksis. Du vil oppleve å bli mer forstått og få mer respektert for dine og andres synspunkter.

 • Deg som «retorikker»  

Du vil lære deg argumentasjonsteknikk for mer gjennomslagskraft og styrke i din kommunikajson.

Kursform

Trening, kunnskap, refleksjon, erfaringsdeling

Kursholder

Ingrid Braate Prillard fra Klokt sagt.
Ingrid Braate har ca. 20 års kommunikasjonsfaglig erfaring. Hun har arbeidet med strategisk kommunikasjon i både private og offentlige virksomheter, både som leder og ansatt. Flere samfunnstopper og ledere i norsk næringsliv har benyttet seg av Ingrid Braates kommunikasjonsfaglige råd.  Forretningsforståelse fikk hun allerede i 20 årene da hun startet egen bedrift med 20 ansatte.

Ingrid Braate er også sertifisert mentaltrener med en master i NLP(Nevrolingvistisk programmering). Av utdannelse har hun, journalistikk, sosiologi med psykologi, markedsføringsledelse, retorikk, kommunikasjon, ledelse, consulting. I Klokt sagt bruker hun denne kunnskapen og erfaringen som et verktøy for å skape beste ledelse, best arbeidsmiljø og best resultat for bedriftene.

Les mer

Hvem passer programmet for?

Alle, ledere og ansatte som ønsker å bli bedre til å kommunisere. Deltakerne velger på forhånd en situasjon hvor de ønsker å kommunisere bedre slik at den kan trenes på i praksis. Det gjør kurset relevant for deltakernes hverdag på jobben.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Om Virke kurs

Les mer