Teamledelse

Dame snakker til en gruppe mennesker

Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Ja, du har faktisk et helt knippe med nøkler til å påvirke dine medarbeidere, deres engasjement, energi, tilhørighet, nærvær/fravær og prestasjoner. Dette kurset er for deg som ønsker å vite mer om hvordan du som leder kan bli enda bedre til å inspirere teamet ditt og få en større personlig gjennomslagskraft i din kommunikasjon.

Utbytte

Kurset gir deg konkrete ”verktøy” og ferdigheter for å inspirere og lede teamet ditt til høyere engasjement og bedre prestasjoner.

Overblikk over kurset

 • Forutsetninger og prinsipper for effektivt teamarbeid og for å lykkes sammen
 • Kjennetegn ved høypresterende team
 • Positivt påvirkende kommunikasjon i teamlederrollen
 • Hvordan være en god inspirator som leder?
 • Å ”tune inn” på en annens bølgelengde for å nå frem og for å lede den andre
 • 4 metoder for bedre samspill, høyere arbeidsglede og energi i ditt team
 • Slik gir du tilbakemeldinger som styrker teamets motivasjon og prestasjoner
 • Å selge inn en oppgave eller nyhet til teamet på en overbevisende måte
 • ”Transformasjonsledelse” og andre tips og verktøy for fremgangsrik teamledelse
 • Egne mål og tiltak for å benytte ovennevnte verktøy i egen jobb

Kursholder

Björn Smulders, partner i Din Utvikling as.

Kursform

Forelesning, dialog, erfaringsutveksling, oppgaver, filmvisning, refleksjon og praktisk trening.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer, som ønsker å ”løfte sitt team”.

Omtale

- Flott kurs. Bjørn fikk åpnet opp gruppen på en god måte, og alle virket komfortable med å dele sine meninger/kompetanse
- Bjørn Smulders er en veldig engasjerende kursleder som får deltagerne til å raskt slappe av med hverandre noe som bidra til å jobbe sammen på øvelsene
- Veldig bra kurs
- Fint å bruke historier/eksempler. Veldig bra å bruke humor. Viktig å være aktiv selv for å holde oppe energien og fokuset
- Veldig engasjerende kursleder. Lever som han sier: Ser alle
- Bra med praktiske øvelser. Erfaringslæring funker. Bra med musikk i pausen

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsj
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo