Bli en bedre leder - lederutvikling

Virke tilbyr et praktisk, erfaringsbasert og løsningsorientert program for deg som ønsker å utfordres til å utvikle deg og virksomheten din videre.

Læringsutbytte

Du vil bli mer bevisst lederrollen, de ulike sidene av den, og hvordan du kan bruke deg selv på en god måte for å utvikle deg og virksomheten din.

I tillegg vil vi fokusere på hvordan du kan synliggjøre virksomheten i konkurranse med andre.
Enhver virksomhet, situasjon og relasjon krever noe helt spesielt av deg. Du vil derfor få konkrete verktøy som du kan skreddersy slik at de enkelt tilpasses virksomheten. Du vil få trening i å utvikle dine medarbeidere og ta de vanskelige samtalene der det er nødvendig.
Vår arbeidsform er formidling av forskningsbasert kunnskap, samtidig som vi i stor grad vektlegger refleksjon, dialog og trening i ulike lederferdigheter. Mellom samlingene utfordrer vi deg slik at ikke bare du, men også virksomheten vil få nytte av programmet.

Les mer

Program

Slik blir du en bedre leder | 22. – 23. januar 2018

- Er du bevisst og trygg på egen lederrolle? Vi vil gi deg konkrete utviklingsverktøy.

- Virkes lederutviklingsprogram bidrar til at du blir tryggere og mer kompetent som leder. Du vil lykkes bedre og kan dermed lettere skape resultater for virksomheten.

- Alle har sterke sider i lederrollen og samtidig et utviklingspotensiale. Vi hjelper deg å bli klar over hvor mulighetene og begrensningene ligger.

- Lederstil er et begrep med et mangfoldig innhold. Du skal finne din stil og tilpasse den til skiftende utfordringer i virksomheten. Lederrollen gir deg mange utfordringer. Du skal lede, administrere, inspirere og iblant sette grenser for krevende medarbeidere.

- God ledelse er viktig for medarbeidernes engasjement og trivsel, og forskning viser at dette kan påvirke resultatene i virksomheten. Her har de fleste noe å hente.

Les mer

Slik utvikler du en styrket virksomhet | 13. – 14. mars 2018

- For å oppnå gode resultater må du klare å koble virksomhetens overordnede strategi til den enkelte medarbeiders daglige leveranse. Hvordan kan du gi medarbeidersamtalen et strategisk fokus?

- Det må være klare roller og forventninger til ansvarsfordelingen mellom deg og styret både innad i virksomheten og utad overfor samarbeidsparter og offentlige myndigheter.

- Alle organisasjoner utvikler seg kontinuerlig, og du må kjenne igjen hvilken fase din virksomhet er i.

- Endringsledelse er en del av din hverdag som leder. Du må ha fokus på faktorer som påvirker virksomheten din, og navigere i et skiftende politisk landskap.

- Hva er viktigst for deg å fokusere på for at virksomheten skal utvikle seg positivt? Har du tilstrekkelig nøkkelkompetanse som f.eks. politisk teft, økonomiforståelse og endringskompetanse?

Les mer

Deg selv og dine medarbeidere | 14. – 15. mai 2018

- Du må forholde deg til lover, forskrifter og avtaler som regulerer ditt forhold til dine medarbeidere. Vi gir deg oversikten og hjelper deg å finne fram.

- Dine medarbeidere vil også stille krav og ha forventninger til deg. Noen må du sette grenser for. Vi utfordrer og trygger deg slik at du kan ta vare på og utvikle potensialet hos dine medarbeidere.

- Medarbeiderne har ulikt behov for oppfølging og tilrettelegging. Hvordan kan du møte alle ut fra deres forutsetninger og sikre at de bidrar til virksomhetens mål?

- Vi gir deg verktøy som letter de utfordrende samtalene, og trener deg i medarbeidersamtaler og konflikthåndtering.
Du og din lederstil, dine prioriteringer og valg

Les mer

Du og din lederstil, dine prioriteringer og valg | 22. – 23. august 2018

- Selvledelse er krevende. Fra oppgavekaos til jobbstruktur. Fra turbulens til vind i seilene. I hvilken grad har du mulighet til å velge selv hva du skal gjøre?

- Hvilke strategier pleier du å bruke når du skal velge? Vi gir deg verktøy til å håndtere dilemmaer i lederhverdagen.

- Hva har du lært, og hvordan er det implementert i virksomheten? Hva med lederstilen, er du blitt modigere, er du blitt en bedre samarbeidspartner?

- Hvor var du som leder da du begynte programmet? Hvor er du nå? Hva la du merke til på veien? Hvor går veien videre?
.

Les mer

Målgruppe

Nye og erfarne ledere på alle nivåer i ideelle og kommersielle virksomheter

 

Les mer

Sted

Programmet er lokaliser på Kringler gjestegård, et kvarters kjøring fra Gardermoen. Dette for at det skal være enkelt for deltakere fra hele landet å delta.

 

Les mer

Programmet ledes av

Anne-Grete Skofterød er seniorrådgiver i Virke. Hun har utdanning innen pedagogikk, psykologi og filologiske fag. Hun har lang erfaring som coach, konsulent og kurslederkompetanse og jobber særlig med lederbistand innen samarbeidsproblematikk, organisasjonsutvikling og konflikthåndtering. I tillegg er hun nettverksleder og har kurs blant annet innen løsningsfokusert tilnærming, vanskelige samtaler, konflikthåndtering og HMS.

Øivind Skjerve er fagsjef i Virke. Han er utdannet teolog med tilleggsutdanning innen pedagogikk og ledelse. Han har lang og bred ledererfaring som institusjonssjef og personalsjef i privat og offentlig sektor. Øivind leder flere av Virkes ledernettverk og bistår Virkes medlemmer med bl.a. organisasjonsutvikling og utfordringer i arbeidsgiverrollen.

Les mer

Referanser

En av våre tidligere deltakere er administrerende direktør Harald Berger i Bølgen og Moi.

Her er hans anbefaling:  

Lederutviklingsprogrammet til Virke kan anbefales på det sterkeste, utrolig profesjonelt opplegg, dyktige og erfarne foredragsholdere som synligjorde temaene på en meget god måte, med god formidlingsevne som gjorde det hele lærerikt og nyttig i jobben som leder. Godt nettverk gav det også i etterkant som jeg fortsatt holder dialogen med. Sitter igjen med ny kunnskap som jeg har nytte av i hverdagen i etterkant!

 

Les mer

Vil du høre mer om Virkes lederutvikling?