Kurs i økonomi- og regnskap del I

Mann jobber på pc

Trenger du en oppfriskning i regnskap og økonomiforståelse?

Et regnskap inneholder mye informasjon.
På vårt kurs lærer du å forstå hva som er viktig å analysere, hvordan du kan benytte dette i egen virksomhet og hvilke spørsmål du bør stille til økonomisjefen når regnskapet blir presentert.

Læringsutbytte

Målet med kurset er å gi deltakerne nye "knagger" å henge regnskaps- og økonomikunnskapen på. Verktøyene og malene du får kan lett implementeres i eget arbeid.

Overblikk over kurset

 • Innføring i lover og forskrifter
 • Selskapsformer
 • Hvilke lover og forskrifter må vi kjenne til?
 • Regnskapsloven – hovedpunkter
 • Regnskaps- og bokføringsplikt
 • Regnskapsforståelse
 • Resultatregnskap og balanse
 • Forskjeller – oppbygging
 • Kontoplan og saldobalanse
 • Praktisk regnskapsføring
 • Økonomisk rapportering
 • Økonomisk rapportering – forstå tallene
 • Daglig leders rapport, krav til innhold og detaljer
 • Oppbygging og bruk i egen hverdag
 • Detaljer form og innhold
 • Nøkkeltall og faguttrykk
 • Bruk av nøkkeltall
 • Soliditet, lønnsomhet og likviditet
 • Faguttrykk i regnskapet

Kursholder

Vidar Andersen, diplomøkonom, reg. revisor, autorisert regnskapsfører, partner i Concepta Partner AS.

Kursform

Forelesning, case og felles diskusjoner.

Les mer

Målgruppe

Alle som jobber med regnskap og økonomi.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Kurset holdes hos Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Om Virke kurs

Les mer