Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II

Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn II. Deltakere fra del I (18. - 20. september 2017) blir automatisk meldt på del II.

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 10.00 - 15.00
Pris:

6900,- for medlemmer av Virke

6900,- uten medlemskap

Dato: 18.03.2019

Fulltegnet