Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II

Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn II. Deltakere fra del I (18. - 20. september 2017) blir automatisk meldt på del II.