LEDERSUMMIT

Ideell og frivillig sektor er som alle andre helt avhengig av å være i utvikling. Vi kan være så annerledes vi bare vil, er ikke tilbudene våre i utvikling vil vi ikke lykkes.

Det handler om hvordan vi leder menneskene i egen organisasjon, det handler om teknologi og digitalisering. Ikke minst handler det handler om politisk posisjonering og mulighetsrom.

Alt dette har vi lagt inn i denne ledersummiten. Vi tror på sterke, unike tilbud som vil være i vekst i fremtiden. Sammen inspirerer vi hverandre til hvordan. Bruk en dag i januar sammen!

Inger Helene Venås, direktør Virke ideell og frivillighet

Meld deg på her

Program

Det finnes teleslynge i konferansensalen

Les mer
10.00

Velkommen

10.10

Dette er min visjon for frivilligheten

10.40

Tett samarbeid med næringslivet – en merverdi som gir styrking av felles målsettinger

11.10

Virke på scenen

11.20

Lunsj

12.10

Derfor løfter vi ideell sektor så høyt nå

12.40

Hva er hovedsaken og mulighetsrommet for vår sektor akkurat nå

13.10

Pause

13.20

Ledergruppens strategiske arbeidsform

14.05

Virke på scenen

14.15

Pause

14.30

Hvordan endres samfunnet – hvilke trender vil de fleste virksomheter møte

15.00

Slik ble Haraldsplass Diakonale sykehus et av Norges meste innovative sykehus

15.25

Vi går ut i mingleområdet

16.00

Inspirasjonsforedrag ved Kjell Magne Bondevik

16.30

Middag

18.00

Slutt