person trykker på en epost knapp

Frokostseminar om direktemarkedsføring og forholdet til personvern

Når og hvordan kan jeg kontakte mine kunder, og hva betyr nytt personvernregelverk for min direkte markedsføring?

Regelverket rundt direktemarkedsføring reiser mange spørsmål. Vi får ofte spørsmål om markedsføring til kunder, enten via telefon, SMS, e-post eller vanlig post. Hvilke krav stilles for å kunne markedsføre seg direkte til kunden? Hvor går grensen mellom markedsføring og kundeoppfølging/informasjon? Hva risikerer virksomheten om det tråkkes feil?

I tillegg trer ny personopplysningslov i kraft fra mai neste år som stiller tydeligere krav til lagring og bruk av kundeopplysninger. Virkeadvokatene og advokatene i Bull & Co inviterer til frokostseminar og gir deg en praktisk gjennomgang av regelverket for direktemarkedsføring og hvilken betydning nytt personvernregelverk vil bety for den som markedsfører.

Program

Forholdet til nytt personvernregelverk

Nye personvernregler kommer neste vår. Men hva er egentlig forholdet mellom disse og reglene om direkte markedsføring, og hva betyr nye personvernregler for min markedsføring?

(v/ Virkeadvokatene)

 

Markedsføring over telefon eller adressert post

Hvem kan jeg kontakte og hva må jeg sjekke?
Vi presenterer reglene for telefonmarkedsføring og adressert post.

(v/ Virkeadvokatene)

 

Kan jeg sende SMS, e-post og push-varsler til mine kunder?

Kan jeg bruke kundelistene mine til utsendelse av e-post og SMS og hvordan går jeg frem for å gjøre alt riktig? Vi gir deg forslag til hvordan du kan utforme samtykkeerklæringer som holder vann. Reglene for direktemarkedsføring ved individuell kommunikasjon, herunder markedsføring på e-post og SMS gjennomgås

(v/ advokatene i Bull & Co)

 

Med det var jo bare en e-post....

Hva skjer om jeg tråkker feil? Brudd på markedsføringsloven kan få følger, og seminaret avsluttes med en presentasjon om hvorfor det kan bli kostbart ikke å følge regelverket.

(v/ Virkeadvokatene)

Les mer