Inkasso fagdag vår 2018

Virke Inkasso inviterer til fagdag med påfølgende middag. Etter fagdagens slutt (kl.16:15-17:00) avholdes Virke inkasso årsmøte 2018. Felles middag for alle deltakere på fagdagen fra kl.18:00.

Program

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Utstillermesse åpner

09:30

Velkommen til vårens fagdag

Del 1: Ny personopplysningslov

09:45

Ny personopplysningslov. Hvordan sørge for å være compliant?

10.30

Kaffepause

Del 2: Ny inkassolovgivning

10:45

En inkassolov for fremtiden

11:05

Hvordan tenker og handler politisk ledelse i Justisdepartementet?

11:30

Panelsamtale

12:00

Lunsj og utstillermesse

Del 3: Korrekt behandling av klientmidler

13:00

Regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler. Hvordan gjør vi det riktig?

Del 4: Nytt rundskriv sammenslåing av krav

13:15

Nytt regelverk for sammenslåing av krav

14:15

Kaffepause

Del 5: Fremtidens kompetansekrav for inkassobransjen

14:30

Nye kompetansekrav – ren utgift eller viktig investering?

15:30

Presentasjon av forslag til nye kompetansekrav

15:50

Oppsummering og avslutning

16:15

Årsmøte Virke inkasso

18:00

Middag

Godskriving til autorisasjonsordningen:

5 timer hvorav 4 timer er inkassofaglige.

Les mer

Overnatting

Medlemmer av Virke inkasso kan benytte seg av Virkes rabattavtale ved behov for overnatting.

Choice gir 10-12% rabatt på rom og frokost.

Kode som oppgis ved bestilling er: Nordic Choice: 971992

Les mer