Bunke med papirer

Seminar om offentlige anskaffelser

Anbudskonkurranser kan være krevende å delta i. Nå inviterer Virke ideell og frivillighet sammen med Frivillighet Norge til en konferanse hvor vi ønsker å dele kunnskap og erfaringer om dette. Meld deg på her!

Virkes to eksperter på offentlige anskaffelser deltar. Advokat Anders Aasland Kittelsen vil snakke om hvordan man bør tenke og opptre i en prosess, og advokat Anita Sundal vil snakke om den nye veilederen som regjeringen har varslet vil komme før nyttår. Vi vet den vil åpne for ytterligere reserverte konkurranser for ideelle.

Det er Næringsdepartement som er ansvarlig for anskaffelsesregelverket, vi er derfor glad for at statssekretær Lars Jakob Hiim har sagt ja til å delta. Ulike organsisasjoner vil også dele egne erfaringer.

Konferansen holdes i Virkes lokaler. Blir det fulltegnet vil vi forsøke å fordele slik at flest mulig virksomheter får plass.

Program

10.00

Velkommen

10.10

Innføring i reglene

11.30

Lunsj

12.15

Nytt fra ESA

13.15

Kaffe (statssekretær kommer)

13.30

Erfaringsutveksling medlemmer

14.30

Regjeringens tanker om samarbeidsavtalen og ideell sektor

14.50

Avslutning

15.00

Ferdig