Virke.no

11.30

Dørene åpnes

12.00

Åpning av konferansen

Innovasjon og læring

Hvordan kan vi sammen utvikle de beste betingelser for god læring?

Kaffepause

Digitale innovasjonsnettverk mellom studenter, næringsliv og start-ups

IPR & GDPR – virksomhetens viktigste verdier

15.00

Seminaret avsluttes