Virkekonferansen 2016

Vi lever i en spesiell tid. Noen vil si at næringsliv og arbeidsliv står overfor et paradigmeskifte:   Ny teknologi endrer verdikjeder, kundeatferd, arbeidsmetoder og forretningsmodeller. Formelle relasjoner og tilknytningsformer i arbeidslivet forandres, markedsendringer skjer raskere og kravene til kompetanse endres.  

- Hvordan skal vi ruste oss for suksess i fremtidens arbeidsmarked?

- Hvordan skal vi utnytte nye muligheter til å skape vekst og lønnsomt næringsliv? 

På årets Virkekonferanse så vi på hva som skal til for å lykkes i en ny virkelighet – for samfunn, næringsliv og medarbeider.

Se konferansen i sin helhet her >>

Se bilder fra konferansen her >>