Arbeidstid – arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Dette kurset går gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene om arbeidstid er kompliserte. For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger?

Arbeidstid – arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 12.30
Pris:

1990,- for medlemmer av Virke

2990,- uten medlemskap

Dato: 12.03.2019

Meld meg på

Dato: 01.10.2019

Meld meg på

Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier. Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.

Utbytte av kurset

Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål.

Overblikk over kurset

  • Alminnelig arbeidstid
  • Pauser og hviletid
  • Overtid og merarbeid
  • Gjennomsnittsberegning
  • Natt-, søn- og helgedagsarbeid
  • Rett til redusert arbeidstid
  • Rett til fleksibel arbeidstid

Kursform

Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.

 

Les mer

Kursholdere

Fra Hovedorganisasjonen Virke

Anita Hegg, Advokat/seniorrådgiver og Anette Pollen, Advokatfullmektig /Rådgiver

Målgruppe

Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud

Relevante kurs

Emneord

  1. Arbeidstid