Arbeidstid – arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Dette kurset går gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene om arbeidstid er kompliserte. For en arbeidsgiver er det viktig å kjenne til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hva sier loven om overtid, pauser, helgearbeid og beregninger?

Arbeidstid – arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 12.30
Pris:

1990,- for medlemmer av Virke

2990,- uten medlemskap

Dato: 17.03.2020

Meld meg på

Dato: 29.09.2020

Meld meg på

Flere saker har havnet i media fordi medarbeidere har følt seg utnyttet og jobbet mer enn lovens bestemmelser tilsier. I andre tilfelle kan manglende kunnskap føre til høyere lønnsutbetaling enn det arbeidsavtalen tilsier. Vil du lære mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser? Vi tilbyr et tre timers innførings- og oppfriskningskurs i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.

Utbytte av kurset

Etter kurset vil du være i stand til å vurdere om egne arbeidstidsordninger er innenfor lovens bestemmelser. NB! Kurset går ikke igjennom turnusspørsmål.

Overblikk over kurset

  • Alminnelig arbeidstid
  • Pauser og hviletid
  • Overtid og merarbeid
  • Gjennomsnittsberegning
  • Natt-, søn- og helgedagsarbeid
  • Rett til redusert arbeidstid
  • Rett til fleksibel arbeidstid

Kursform

Kurset gjennomføres som et seminar med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og erfaringsdeling.

 

Les mer

Målgruppe

Ledere og personer med ansvar for lønn og administrasjon.

Les mer

Kursholdere

Anita Hegg og Odd Eirik Seipäjärvi, advokater i Virke.

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Relevante kurs

Emneord

  1. Arbeidstid