Hvordan påvirke og endre atferd i praksis

En kjent feil er å tro at kunnskap skaper endring. Det er følelser som er drivstoffet for endring og utvikling.

Hvordan påvirke og endre atferd i praksis

«Alle» er enige om hva som skal gjøres, «beste praksis» oppskrifter er klare og medarbeiderne gløder av entusiasme og engasjement. Strategien er lagt og handlingsplaner for hvordan den enkelte skal bidra til endring og utvikling er laget. Så skjer det ingenting. Alt forblir som før. Hvorfor er det slik?

Atferd i den virkelige verden styres av irrasjonalitet og følger ikke teoretiske modeller. Kunnskapen om faktisk atferd og læring som styres av omgivelsene ble første gang lansert i 1913 av psykolog John Watson. I moderne tid har David Cameron og Barack Obama bidratt til å bringe kunnskapen frem i lyset gjennom å omgi seg med «Behavioural Insight Teams».

Atferdsøkonomi – Behavior Economy – er læren om konsekvensene av menneskets medfødte irrasjonalitet og hvordan man designer omgivelser og innhold i jobb for å utvikle ønsket atferd. Internasjonalt foregår det en atferdsrevolusjon. Kurset gir deg innsikt i kunnskapen om hvordan du påvirker og oppnår ønsket atferd.

Les mer

Læringsutbytte

Etter dette seminaret vil du ha lært om hvordan du skaper klarhet ved å oversette mål til atferd, motivere medarbeidere til å ønske endring, og hvordan tilrettelegge slik at det er enkelt å gjennomføre ønsket endring og utvikling.

En kjent feil er å tro at kunnskap skaper endring. Det er følelser som er drivstoffet for endring og utvikling.

Les mer

Overblikk over kurset

Deltagerne får tilsendt en oppgave i forkant av kurset. De skal lese et kapittel fra boken «Mestringskoden» og besvare en refleksjonsoppgave knyttet til dette.

Du vil i løpet av kurset ha lært om menneskets irrasjonalitet og hvorfor endring er så vanskelig. Det dreier seg om sunn fornuft og ta på alvor hvorfor vi gjør som vi gjør. De fleste utviklingsprogrammer er teorier og er ikke basert på hva du og jeg gjør i virkeligheten. Kurset gir en grunnleggende forståelse av hvordan vi styres av autopiloten og hvilke «kortslutninger» hjernen gjør, hvordan tilrettelegge for atferdsendring og utforming av en tydelig vei som gjør det enkelt å ta smarte valg.

Kurspakken inneholder foredragsholders presentasjon samt boken "Mestringskoden, av Jon Ivar Johansen" .

Dette er tema vi er innom:

  • Irrasjonalitet og hvordan autopiloten styrer atferd i hverdagen.
  • En forståelse av Fixed og Growth mindset.
  • Gulloppskriften for høye prestasjoner.
  • Hva skal til for styrke selvkontrollen og hvordan påvirker vi autopiloten.
  • Behovet for å «dyttes» i hverdagen. Hvordan designe kontekst som gjør det enkelt å ta smarte valg.
Les mer

Kursholder

Anders Mørk

Anders Mørk er tilknyttet Din Utvikling Consulting og har jobbet med trening og utvikling siden 2001. Han er utdannet ved HandelsAkademiet i Oslo og har lang erfaring fra ulike roller innen salg og markedsføring. Anders er grunder av fagnettverket Marshmallow, selve spydspissen i Norge innen faget Atferdsøkonomi. Han er kjent for engasjement og entusiasme i gjennomføringen av sine kurs.

Målgruppe 

Kurset passer godt for daglig leder og avdelingsledere som jobber med utvikling av egne medarbeidere og team. Personer med egen interesse for utvikling vil ha stor nytte av deltagelse

Les mer

Kursform

Kurset er bygget på den forskning som er utført innenfor området atferdsøkonomi og utarbeidet i samspill med Høgskolen i Oslo,Oslo Met, ved professor Ingunn Sandaker.

Det er en kombinasjon av forelesning og involvering av deltakerne i gruppearbeid og refleksjon

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar.