Oppfølging av krevende medarbeidere

To alvorlige damer snakker sammen

Arbeidsplassen vår er full av forskjellige personligheter. Har du en krevende ansatt det er vanskelig å lede? Vet du hvordan du skal få det beste ut av denne personen?

En krevende ansatt kan bli verdifull hvis han eller hun blir håndtert riktig.  Men skal arbeidsforholdet avsluttes, må det gjøres på en ryddig måte.  Har du gjort en riktig ansettelse vil dette være enklere prosess.

I dette kurset går vi gjennom ansattreisen fra start til slutt som vil vise deg hvordan du kan håndtere medarbeidere på best mulig måte. Her spiller både psykologi og jus en stor rolle, derfor blir seminaret holdt av bedriftspsykologen Steinar Klausen og advokat Marianne Pedersen.

Etter kurset skal du kunne planlegge og gjennomføre en hensiktsmessig og klok oppfølging av alle dine ansatte, og du vil ha et godt overblikk over reglene som gjelder i et arbeidsforholdet.

Utbytte

Temaer vi går gjennom er konfliktforståelse og juridiske rammer.

Etter kurset vil du være mer bevisst på hvilke utfordringer og konflikter som kan oppstå i et arbeidsforhold, og hvordan du håndterer dette. Kurset vil også sette deg i stand til å kunne bruke det juridiske rammeverket for oppfølging av ansatte.

Vi tar stilling til bevisst bruk av det juridiske rammeverket så vel som bevisstgjøring av hvilke konflikter partene i et arbeidsforhold kan bli utfordret på.

Du vil bli oppdatert på forventninger og krav til en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver, tuftet på lovverket, og du vil få kunnskap om praktisk tilnærming til hvordan du håndterer spørsmål som oppstår.

Overblikk over seminaret

  • Om lederrollen
  • Arbeidsgiverhatten – hva innebærer den?
  • Arbeidsgivers styringsrett – de rettslige rammer
  • Konfliktforståelse vs. en arbeidstaker som ikke innfrir
  • Oppfølging av dårlig fungerende arbeidstakere
  • Ryddighet ved avslutning av arbeidsforhold

Kursholdere

Bedriftspsykolog Steinar Klausen og advokat Marianne Pedersen , Virke

Kursform

Arbeidsgivers oppfølging av ansatte gjennomføres som et seminar. I tillegg til faglige innlegg fra kurslederne legges det opp til caseillustrasjoner, gruppearbeid og drøftinger knyttet til noen av de utfordringene man som arbeidsgiver møter i oppfølging av egne ansatte.

Målgruppe

Seminaret passer for alle som jobber med ledelse og personal.

Pris

Medlemspris: 3900,-
Ordinær pris: 5900,-

Omtale

Kurset var godt gjennomarbeidet, kurslederne profesjonelle og gode på å involvere deltakerne. Fin veksling mellom teori og konkrete eksempler. 

Rollespill var helt klart det som var mest nyttig - å prøve seg i praksis. 

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer