Oppsigelse grunnet den ansatte/ansattes forhold

Kurset viser hvordan gjennomføring av oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold skal gjøres på en forsvarlig og riktig måte. Feil i denne prosessen kan fort bli dyrt for arbeidsgiver!

Oppsigelse grunnet den ansatte/ansattes forhold

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 05.11.2019

Meld meg på

Dato: 14.05.2020

Meld meg på

Dato: 11.11.2020

Meld meg på

Mange virksomheter må hvert år betale erstatning til medarbeidere fordi avslutningen av arbeidsforholdet ikke ble håndtert riktig.

De fleste virksomheter opplever å måtte si opp en arbeidstaker en eller annen gang pga forhold hos den enkelte. Som eksempel kan nevnes: Manglende resultater fra medarbeideren, fravær, samarbeidsproblemer eller rusmisbruk.

Uansett årsak må arbeidsgiver gjennomføre en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, - både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Den største utfordringen finner vi ofte der lederen ikke tar tak i utfordringen og stadig utsetter den "vanskelige" samtalen.

Les mer

Utbytte

Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre oppsigelse og avskjed av arbeidstaker på en forsvarligmåte uten unødige kostnader og støy. Dette er viktig for den ansatte, deg som leder, arbeidsmiljøet og omdømme.

Overblikk over kurset

 • Arbeidsgivers plikter gjennom hele ansattreisen: ved rekruttering og mottak av nyansatte, opplæring og oppfølging samt oppsigelse
 • Arbeidsgivers styringsrett: Omplassering, advarsel og suspensjon
 • Ulike årsaker til oppsigelse – arbeidstakers forhold: Sykdom, alder, samarbeidsproblemer, manglende resultat, oa
 • Grunnlaget for avskjed
 • Betydningen av ulike ansettelsesforhold, som for eksempel fast ansatt, prøvetidsansatt, vikariat, engasjement
 • Hvordan gjennomføre en god prosess: Formkrav, dokumentasjon, drøftelsesmøte og begrunnelse, skriftlighet. 
 • Hvordan gjennomføre den "vanskelige samtalen"
 • Forhandlinger og prosessuelle forhold

Kursform

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.

Les mer

Omtale

- Praktisk og konkret kurs med stor nytteverdi

- Svært nyttig kurs som tok for seg et bredt spekter med situasjoner som kan oppstå i arbeidet. Hadde høye forventninger til kurset - som ble innfridd til det fulle.

- Veldig godt fornøyd med kurset. God innføring i lover og regler, Spennende og viktig tema.

- Veldig godt og matnyttig kurs. Det ble presentert enkelt og forståelig. Meget fornøyd med dagen.

Les mer

Kursholdere

Fra Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Guri Magneshaugen og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Andre kursdatoer

Sted: Oslo

Dato: 05.11

Meld meg på

Sted: Oslo

Dato: 14.05

Meld meg på

Sted: Oslo

Dato: 11.11

Meld meg på

Relevante kurs

Emneord

 1. Oppsigelse og avskjed
 2. Permittering