Presentasjonsteknikk

Dårlig presentasjonsteknikk kan gjøre deg til en utydelig formidler. Hvordan du forteller din historie for å få oppmerksomhet og gjennomslag for din ide er målet i dette kurset. Vi visker bort de vrangforestillinger som finnes om presentasjonsteknikk og lærer bort det som virker.

Presentasjonsteknikk

Hverdagen utgjør forskjellen. Det er ikke alltid de store presentasjonene det handler om.

Hvordan du forteller din historie for å få oppmerksomhet og gjennomslag for din ide er målet. Du utgjør en forskjell i hvordan du tar rommet i neste avdelingsmøte, eller hvordan du presenterer dine gode ideèr overfor andre.

Gjennomslagskraften ligger i fremførelse og hvordan du fremstår kombinert med et tydelig budskap.
I dette kurset visker vi bort de vrangforestillinger som finnes om presentasjonsteknikk og lærer bort det som Virker.

Les mer

Læringsutbytte

Etter kurset vil du ha lært å bygge opp din historie og trent på fremføring for å nå frem med ditt budskap. Bruk av enkle retoriske virkemidler og en forståelse av hvordan vi påvirker mottaker er læringsmålet for dette kurset.

Les mer

Dette er tema vi er innom

  • Mennesker er irrasjonelle i mottak av et budskap
  • Hvordan bruke enkle retoriske virkemidler for å bygge din historie
  • Hva virker når du ønsker endring?
  • Trenings case – Merkevarer. «En vare jeg merker meg»
  • Feedback som verktøy for øving
  • Egen presentasjon. Utforming og øving
  • (Det er ønskelig at deltagerne har med eksempel på presentasjon fra egen hverdag)
Les mer

Kursholder

Anders Mørk

Anders Mørk er tilknyttet Konsulentgruppen Frisk og har jobbet med trening og utvikling siden 2001. Han er utdannet ved HandelsAkademiet i Oslo og har lang erfaring fra ulike roller innen salg og markedsføring. Anders er grunder av fagnettverket Marshmallow, selve spydspissen i Norge innen faget Atferdsøkonomi. Han er kjent for engasjement og entusiasme i gjennomføringen av sine kurs.

Kursform

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av forelesning med dialog, og praktisk øving. Deltagerne må være forberedt på å gå utenfor egen komfortsone for å lære noe nytt

Les mer

Målgruppe

Kurset passer for de som har presentasjon som en del av sin arbeidssituasjon, internt eller eksternt, og som vil lære mer.
Ledere, avdelingsledere og selgere er målgruppe. 

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar.