Varsling av kritikkverdige forhold. Hva er varsling og hvordan skal det håndteres?

Kurset vil gi deg som leder trygghet i hvordan du skal håndtere varslingssaker på en god måte. Kurset vil også gi deg nyttige verktøy til å håndtere varsel.

Varsling av kritikkverdige forhold. Hva er varsling og hvordan skal det håndteres?

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 12.30
Pris:

1990,- for medlemmer av Virke

2990,- uten medlemskap

Dato: 21.03.2019

Meld meg på

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg kunnskap om prosessen og hva som er et varsel om kritikkverdig forhold. Vi går gjennom hvordan en skal ivareta involverte parter på en forsvarlig måte og hva en varslingsrutine må inneholde.

Les mer

Overblikk over kurset

Dette er tema vi blant annet vil gjennomgå:

  • Hva er kritikkverdige forhold?
  • Krav til forvarlighet
  • Hvem kan varsle?
  • Hvem kan man varsle til?
  • Hensyn til varsleren
  • Hensyn til den det blir varslet om
  • Vern mot gjengjeldelser
  • Virksomhetens behandling av et varsel
Les mer

Kursform

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling. Kurset er et halvdagskurs.

Les mer

Målgruppe

Kurset er tilpasset daglige ledere og avdelingsledere i små og mellomstore bedrifter

Les mer

Kursholdere

Advokatene Ellen Bolstad og Anita Hegg

Les mer

Følg med på Virkes kurstilbud