Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

Virke Produsentforeningen ønsker å bidra til å heve HMS-kompetansen i bransjen.

Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

Rabatt

Virke Produsentforeningen ønsker å bidra til å heve kompetansen i bransjene og sponser nå halve prisen på HMS kurs for ledere. Det er ordinærpris som vises på kurssiden. Prisen blir justert etter påmelding.

Les mer

Mange ledere fokuserer på at HMS-kurset er lovpålagt, men integrasjon av HMS-arbeidet i den daglige ledelse er imidlertid viktig også for å skape en god arbeidsplass.

Trivselsfaktoren øker i de fleste virksomheter der HMS integreres i lederarbeidet, og forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen opptil 30%.

På vårt HMS-kurs får du en praktisk innføring i hvordan dette gjøres. Kursinnholdet er i samsvar med veiledningen til den reviderte Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2006.

Utbytte

HMS-kurset vil sette deg i stand til å bli en aktiv leder av bedriftens HMS-arbeid.

Overblikk over HMS-kurset

  • Hva er HMS?
  • Hvilke krav stilles til deg som toppleder?
  • Systematisk HMS-arbeid (hvilke krav stiller lov og forskrift)?
  • Hvordan få et system som er tilpasset virksomhetens behov?
  • Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø
  • Hvordan finne tid til HMS-arbeidet i en travel hverdag?

Kursform

HMS-kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Les mer

Målgruppe

Medlemmer av Produsentforeningen.

Les mer

Kursholder

Bedriftspsykolog Steinar Klausen

Les mer

Deltakerbevis

Etter kurset får du deltakerbevis. Deltakerbeviset kan benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS.

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

 

Må jeg gå på HMS-kurs?

Det er ikke krav om at man må ha gått på HMS-kurs. Opplæringen kan altså gjennomføres på flere ulike måter.

Kravet er at man har gjennomført opplæring og at man kan dokumentere at lederen har kunnskapen. Det vil si at dersom man har arbeidet med HMS, har god kunnskap på feltet og kan dokumentere dette, så trenger man ikke nødvendigvis å gå på kurs.

Dersom virksomhetens øverste leder ikke har inngående kunnskap om HMS må lederen skaffe seg dette.

Å gå på kurs i regi av Hovedorganisasjonen Virke er da en rimelig og rask måte å dokumentere at lederen har gjennomført opplæring i henhold til intensjonen med bestemmelsen.

Les mer

Når må HMS-opplæring være gjennomført?

Generelt for alle ansatte gjelder at arbeidsgiver kan komme i ansvar dersom det skjer et uhell og dette skyldes manglende opplæring. Særlig gjelder dette opplæring for ansatte i bruk av maskiner og utstyr før de setter i gang med å bruke dette. Uansett har øverste leder en egen plikt til å gjennomføre opplæring i henhold til arbeidsmiljølovens § 3-5. Så vårt råd må bli at all opplæring må gjennomføres relativt snarlig.

Les mer

Andre relevante kurs