Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes. Programmet går over tre dager.

Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

12600,- for medlemmer av Virke

16400,- uten medlemskap

Dato: 28.08.2019

Meld meg på

Virke styrekompetanse skal gi deg en solid og grundig innføring i hvilke oppgaver, ansvar og plikter du har i et styre. Se på sentrale problemstillinger og gi praktiske eksempler, råd og tips for utøvelse av styreverv. Det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Virke styrekompetanse passer for alle selskapsformer, alle som ønsker seg styreverv, sitter i styrer, daglig ledere, ansattvalgte og observatør m.fl.

Virke styrekompetanse er et program som skal gjøre at du som deltaker blir sertifisert styrekandidat. I dette ligger det at du etter fullført program har god kjennskap til hva det betyr å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter loven setter. Hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap, samt medvirke til å bli en ressurs og tilføre verdi i ditt styre.

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Svaret på ovennevnte og mange andre praktiske tips og råd, får du ved å delta på dette styreprogrammet over tre samlinger.

Gå ikke glipp av denne muligheten til å lære dette av Vidar Andersen fra Concepta Partner AS og Styreguiden AS, samt Marianne Heggelund fra Virke.

Les mer

Læringsutbytte

Etter dette styreprogrammet vil du ha en tydelig forståelse av hvilke oppgaver, lover og regler som regulerer styrene, samt forstå rollene blant eiere, styre og ledelse. Hvor viktig strategiarbeide i styret er, samt økonomiforståelse i styrerommet.

Du vil også motta diplom/sertifiseringsbevis etter fullført styrekompetanseprogram og besvart test. 

Testen skjer elektronisk.

Les mer

Overblikk over kurset

Styrekompetanse programmet er lagt opp over tre samlinger:

Du får en rikholdig kurspakke med kurs og støttemateriell.

Dette er tema vi er innom:

Samling 1 - Innføring

Første samling er Virkes styrekurs

Ved  å melde deg på Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat blir du påmeldt alle tre samlingene.

 • Hva betyr det å påta seg et styreverv
 • Ansvar, oppgaver og plikter
 • Roller i styret
 • Daglig leder og styret
 • Hvordan planlegge styreåret
 • Saksforberedelser, styrepapirer, dokumentasjon og fremstilling av saker
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling 2 – Økonomi, erstatning m.m.

 • Styrets ansvar for regnskap og økonomi
 • Lovpålagte rapporter
 • Egenkapitalutviklingen
 • Styrets handleplikt
 • Erstatningsansvar
 • Styreforsikring
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling 3 – Strategi, generalforsamling, praktiske oppgaver

 • Generalforsamlingen - eiernes fora
 • Planarbeidet og budsjettering
 • Strategiarbeidet - hvordan lykkes med dette
 • Ansattvalgte i styret
 • Styreinstruks
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver
Les mer

Kursholder

Vidar Andersen

Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Autorisasjon som regnskapsfører.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger som kursholder.

Kursform

Programmet er praktisk oppbygd, men gode foiler, maler og sjekklister og det legges opp til dialog og diskusjoner underveis i hver bolk. Ønske etter gjennomføring av kurset er at du får mange nyttige råd, tips og en «verktøy kasse» som du kan skreddersy og implementere i egen virksomhet.

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Andre styrekurs