Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes. Programmet går over tre dager.

Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

12600,- for medlemmer av Virke

16400,- uten medlemskap

Dato: 11.12.2019

Meld meg på

Dato: 22.04.2020

Meld meg på

Dato: 23.09.2020

Meld meg på

Du vil få god kjennskap til hva det betyr å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter loven setter. Du vil lære hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap, samt medvirke til å bli en ressurs og tilføre verdi i ditt styre.

Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Du vil få mange nyttige råd, tips og en «verktøy kasse» som du kan skreddersy og implementere i egen virksomhet.

Les mer

Overblikk over kurset

Kurset tar for seg følgende temaer:

Samling 1 - Innføring

 • Hva betyr det å påta seg et styreverv
 • Ansvar, oppgaver og plikter
 • Roller i styret
 • Daglig leder og styret
 • Hvordan planlegge styreåret
 • Saksforberedelser, styrepapirer, dokumentasjon og fremstilling av saker
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling 2 – Økonomi, erstatning m.m.

 • Styrets ansvar for regnskap og økonomi
 • Lovpålagte rapporter
 • Egenkapitalutviklingen
 • Styrets handleplikt
 • Erstatningsansvar
 • Styreforsikring
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling 3 – Strategi, generalforsamling, praktiske oppgaver

 • Generalforsamlingen - eiernes fora
 • Planarbeidet og budsjettering
 • Strategiarbeidet - hvordan lykkes med dette
 • Ansattvalgte i styret
 • Styreinstruks
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver
Les mer

Kursform

Programmet er praktisk oppbygd, men gode presentasjoner, maler og sjekklister og det legges opp til dialog og diskusjoner underveis i hver bolk.

Les mer

Kursholder

Vidar Andersen

Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Autorisasjon som regnskapsfører.

Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger som kursholder.

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Andre styrekurs